Izpis doplačilo k ceni programa

V novejših verzijah sta na voljo dva izpisa doplačilo k ceni programa. Izpišete tistega, ki vam bolj ustreza.Izpis »Doplačilo k ceni programa s sumami po otrocih« je daljši ter ima sešteto sumo po otrocih.

Primer Otrok Peter je v tem primeru enkrat zapisan, tudi če je v dveh različnih programih npr. zaradi karantene.Izpis »Doplačilo k ceni programa z zneskom staršev« pa nima sume po otrocih, ko je otrok v dveh različnih programih. V tem primeru je otrok dvakrat prikazan, izpis pa je krajši.V tem prispevku