Knjiženje brez normativov v modulu kuhinja

Knjiženje brez normativov v modulu Kuhinja

Vpis 

Knjiženje porabe brez normativov je namenjeno kuhinjam, ki želijo spremljat porabo po obrokih in ne uporabljajo receptur.

 

Vpis porabe

Pri knjiženju porabe najprej izberemo enoto za željen datum in kliknemo na knjiženje brez normativov.

 

Odpre se tabela kjer so navedeni vsi artikli, ki imajo zalogo v skladišču označene enote.


V ustrezne stolpce vpišemo količine živil, ki jih želimo knjižit za porabo tega dne za izbran obrok.

 

Če želimo poiskati določeno živilo vpišemo delni naziv živila v polje Naziv sestavine (primer iskanje sira)

 

V tabelo sedaj vpišemo željene porabe

 

Če želimo preveriti, katera živila smo vpisali na posamezen obrok, kliknemo na polje Poraba pod željenim obrokom (potrebno je klikniti dvakrat)

 

Ko želimo zaključit vpis porabe, kliknemo na gumb Knjiži porabo.

Za izbran dan in enoto lahko na tak način knjižimo porabo le enkrat !


Kontrola porabe

Kontrola porabe je možna na izpisu 

 

Če želimo izpis za eno enoto ne izbiramo obrokov. 

 

 

   

Popravek knjiženja

V primeru, da želimo popraviti knjiženje določenega obroka, kliknemo na desni miškin gumb na izbran obrok. Nato pa na prikazanem meniju izberemo možnost Popravi knjiženje.

 

 

Odpre se knjiženje v materialnem poslovanju

 


Kliknemo na zavihek Vrstice in gumb Vnesi vrstico   

 

 

Dodajanje novega živila na obrok

Izberemo živilo preko gumba Zaloga artikla

 

Vpišemo delni naziv živila, ter na tabeli izberemo ustrezno živilo in potrdimo s klikom na gumb Izberi

 

Vpišemo količino in knjižimo

 


Zmanjšanje porabe določenega živila

Če pa želimo zmanjšat količino porabe kliknemo na ikono za dodajanje vrstice

 

Direktno vpišemo šifro artikla in količino z negativnim predznakom za zmanjšanje skupne količine.

  

 

Po kliku na gumb Knjiži imamo sedaj na zbiru knjiženja na porabi 5 kosov namesto prvotnih 8 kosov porabe.

 

 

 

 

V tem prispevku