Tehnološki postopki – Vnos operacij

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) na jezički »Operacije« se odpre okno Tehnološki postopek – Vnos operacije, kamor vpišemo podatke o operaciji tehnološkega postopka.

Šifra operacije – vpišemo ali izberemo šifro operacije tehnološkega postopka.

Količina – vpišemo količino operacije. S pomočjo gumba  lahko preračunamo ure, minute in sekunde v ure.

Za enot artikla – vpišemo za koliko enot artikla velja vpisana količina.

Združevanje operacije – izberemo kako se operacija združuje. Izberemo lahko: na enoto, za enot in za celotno količino.

Za enot – če smo v Zdrueževanje operacije izbrali »za enot« vpišemo za koliko enot se združujejo operacije.

V tem prispevku