Kako odpremo in uredimo novo vrsto dokumenta?

Vrste dokumentov predstavljajo notranji pogled organizacije na dokumente v iCenter eRegistratorju in so vezane na klasifikacijske znake v klasifikacijskem načrtu. Predstavljajo osnovni gradnik iCenter eRegistratorja, ki omogoča združevanje dokumentov in postavljanje pravil za ravnanje z njimi.

Ob izboru Vrste dokumentov na jezičku Administracija glavnega menija SAOP iCentra se nam odpre preglednica s podatki.


 


Na preglednici lahko dodajamo, spreminjamo ali brišemo podatke o vrstah dokumentov.

Nove vrste dokumentov lahko dodamo tako, da kliknemo na gumb Dodaj. Odpre se nam okno, ki zahteva vnos določenih podatkov:
Vnašajo se naslednji podatki: 

 • Šifra – Pri dodajanju novega zapisa vpišemo šifro vrste dokumenta 
 • Klasifikacijska skupina/znak – vpišemo ali izberemo skupino/znak iz klasifikacijskega načrta, ki opredeljuje mesto vrste dokumenta v klasifikacijskem načrtu. 
 • Naziv – vpišemo naziv vrste dokumenta 
 • Stopnja zaupnosti – izbere se stopnjo zaupnosti vrste dokumenta. Možne vrednosti so: 

  • Interno, kar je tudi privzeta vrednost 
  • Javno 
  • Zaupno 
 • Obvezen podpis (če je PDF, podpiši PDF) – če je označen pomeni, da je za vrsto dokumenta podpis obvezen. V primeru, da dokumenta ne podpišemo, ga ni možno shraniti v iCenter eRegistrator. 


Opomba: Samodejno se PDF dokumenti podpisujejo v PDF datoteki, ostali dokumenti pa v ovojnici.


 • Obvezen razlog podpisa – če je označen pomeni, da je za vrsto dokumenta ob podpisovanju obvezna navedba razloga podpisa. V primeru, da razloga podpisa ne navedemo, podpis dokumenta ni možen.
 • Časovni žig – če je označen pomeni, da se za vrsto dokumenta overi tudi čas podpisa s strani ponudnika certificiranega časovnega žigosanja (TSA). 
 • Ponudnik storitev – iz spustnega menija izberemo ponudnika storitev arhiviranja, na katerega se po potrditvi arhivirajo dokumenti vrste dokumenta. 
 • Zamik pri pošiljanju – izberemo kdaj se prepiše kopija dokumenti iz eRegistratorja h akreditiranemu ponudniku storitve hranjenja dokumentov. Možni so naslednji izbori: 
  • Brez avtomatskega pošiljanja – prepis dokumentov te vrste mora sprožiti operater iCentra ročno s pomočjo ustreznih funkcij v raziskovalcu dokumentov oziroma pregledu nad dokumenti. 
  • Pošlji takoj ob vpisu dokumenta – ko se dokument zapiše v eRegistrator se samodejno prepiše še k izbranemu ponudniku storitev hranjenja.
  • Pošlji čez [število dni] dni – dokumenti te vrste se pošljejo samodejno ponudniku storitve hranjenja navedeno število po zapisu v eRegistrator.
 • Dodatni parametri – vpišemo dodatne parametre povezave s ponudnikom, ki so odvisni od ponudnika, s katerim se povezujemo. 
V tem prispevku