Priprava januarskega obračuna 2024

Pred pripravo januarskega obračuna 2024, želimo opozoriti na zaključek veljavnosti ukrepa iz 35.člena ZIUOPZP o izredni denarni pomoči za vse prizadete v poplavah leta 2023.

Pri šolarjih in dijakih je potrebno V Šifrantu »Doplačniki storitev« brisati vse otroke, ki so bili upravičeni do izredne denarne pomoči in smo jih v šifrant vnesli pod doplačnika »MIZŠ – za poplave«.
V Subvencijah obrokov pa ne pozabimo uvoziti (vnesti) vse veljavne subvencije otrok.

Pred pripravo obračuna za vrtec je potrebno vse otroke, ki so bili deležni odločbe o izredni socialni pomoči,  prenesti iz skupine »poplave« v ustrezne skupine.

To naredimo na zgodovini otroka z vnosom novega zapisa.

Datum od naj bo 1.1.2024. Poleg popravka skupine je potrebno tudi odstraniti kljukico »Sofinanciranja plačila staršev«.


V tem prispevku