Vrni DN v status razpisano

Pripomoček omogoča vrnitev statusa delovnega naloga iz statusa »v izdelavi« v status »razpisano«. To lahko naredimo samo za delovne naloge, ki še nimajo knjižene izdelane količine. 

Pripomoček je za operaterja zaprt. Aktivacijo pripomočka za operaterja izvedemo preko aplikacijskega varnostnega sistema »VRP – Meni, pripomočki – Vrni DN v status razpisano – prepovedano«.

Po zagonu pripomočka se odpre naslednje programsko okno:

  • Knjiga DN od do – izberemo za katere  knjige delovnih nalogov želimo vračati status.
  • Leto od do –  izberemo letnico delovnih nalogov ki jim želimo vračati status.
  • Številka od do – vnesemo razpon številk delovnih nalogov, ki jim želimo vračati status.
V tem prispevku