Povezava računa s knjigo pošte

Če uporabljamo Knjigo pošte, lahko iz nje prenesemo podatke na račun. Ob kliku na gumb Prenesi iz knjige pošte se nam prikaže preglednica s prejeto pošto. Označimo vrstico, ki je povezana z vnosom računa in kliknemo Izberi.

Graphical user interface

Description automatically generated

V osnovne podatke računa se iz prejete pošte predlaga d Originalna številkaDatum prejema in poPriponke se pripne slika računa.

V tem prispevku