Pregled temeljnice

Temeljnice lahko pregledujemo v Dvostavno knjigovodstvo/Dnevne obdelave/Pregled temeljnice

 


Pregledujemo lahko temeljnice celega leta 


ali pa posameznega obdobja .


V preglednici vidimo vse temeljnice izbranega obdobja. Pregledamo lahko, če so vse temeljnice usklajene, oz. katera temeljnica ni usklajena. Kje je prišlo do neusklajeno iščemo naprej na pregledu knjiženja na temeljnici obdobja.

Gumb  nam omogoča pregled temeljnice po kontih. 

S klikom na gumb pa dostopamo do pregleda knjiženja izbrane temeljnice.


V tem prispevku