Kontiranje dnevnic nad uredbo

Vrsto obračuna, na kateri izplačujete dnevnice nad uredbo kontirate tako, da najprej kopirate kontiranje iz vrste obračuna Kilometrina nad uredbo (v večini imate to na šifri I94).

Postavite se najprej na šifro, ki jo uporabljate za Kilometrino nad uredbo, kliknete na Popravi zapis in se postavite na zavihek Kontiranje. Tu imate kontiranje že pravilno urejeno. Nato kliknete na gumb Kopiranje nastavitev kontiranja.

 

Odpre se okno, kamor vpišete šifro vrste obračuna, na katero želite kopirate kontiranje. V sistemu obračuna imate dnevnice nad uredbo na šifri I11, zato tu vpišete to šifro in potrdite. S tem se na šifro I11 prenese kontiranje iz šifre I94.

Nato se postavite na šifro I11 na zavihek Kontiranje ter ustrezno uredite konte. Spremenite konto, kamor knjižite stroške dnevnice ter konto za obveznosti do izplačila dnevnic, če uporabljate drugačen, kot za obveznosti za izplačila kilometrin. Ostalih kontov ni potrebno spreminjati.V tem prispevku