Zamenjava računov na plačilnih nalogih v modulu Plačilni promet

V Plačilnem prometu je v preglednici plačilnih nalogov na Pripravi plačilnih nalogov omogočena zamenjava računa na plačilnih nalogih. Zamenja se lahko tako račun nalogodajalca (plačnika), kot račun prejemnika ali račun zaposlenega. Program istočasno zamenja tudi polje Naziv računa.

Obdelavo sprožimo s klikom na gumb Zamenjava računov. Odpre se nam okno, kjer se samodejno označita status Označeni nalogi in postopek Zamenjava računa nalogodajalca:


V polju Status označimo status plačilnih nalogov, na katerih želimo zamenjati račun. Izbiramo lahko med Označenimi in Neoznačenimi nalogi.

V polju Postopek izberemo, kateri račun želimo zamenjati. Označimo lahko račun nalogodajalca, račun prejemnika ali račun zaposlenega. Račun prejemnika lahko zamenjamo tudi tako, da določimo zamenjavo na račun pri isti banki kot je naša (če obstaja).

V primeru zamenjave računa nalogodajalca se samodejno izpolni šifra stranke uporabnika, pri zamenjavi računa prejemnika pa se tako lahko omejimo na posamezno stranko - dobavitelja. Pri zamenjavi računa zaposlenega se lahko omejimo na posameznega zaposlenega.V nadaljevanju izberemo račun ali banko, ki ga želimo zamenjati, ter novi račun ali banko.V spodnjem delu okna se prikaže preglednica z rezultati - plačilnimi nalogi, ki so na voljo za zamenjavo računa. S klikom na Potrdi vse izberemo vse naloge na seznamu. S klikom v okence Oznaka pa lahko obkljukamo posamezne naloge, na katerih želimo zamenjati račun. Pri prikazu nalogov za zamenjavo se samodejno označijo vsi nalogi. Izbiro lahko prekličemo s klikom na gumb Opusti vse in ročno obkljukamo naloge, na katerih želimo zamenjati račun.Zamenjavo računov potrdimo s klikom na gumb .

V tem prispevku