Vnos bančnega računa v OST z novo verzijo

Od verzije 2019.02 naprej smo pri vnosu bančnega računa skozi OST dodali, da se prikazuje tabela že vnesenih bančnih računov (enako kot, če bi bančni račun vnašali preko strank).

V primeru, da plačnik še nima vnesenega bančnega računa se nam odpre tabela bančnih računov, kjer vidimo, da ni še nobenega računa vpisanega. Z gumbom vnesi zapis vnesemo podatke o bančnem računu.Da se e-računi pravilno prenesejo v spletno banko mora biti vnesen samo en bančni račun na plačniku.

Primer, ko imamo na plačniku že vnesen trajnik:Ko kliknemo vnesi bančni račun se nam odpre tabela, kjer že vidimo vse vnesene bančne račune. 
V našem primeru je imel učenec trajnik, zato ima vnesen en bančni računV tem primeru ne dodajamo novega bančnega računa temu plačniku, če želimo izstavljali e-račune v spletno banko, ker je le ta že vnesen.

V tem prispevku