Naknadno vrednotenje stroškov dela

Pripomoček je namenjen naknadnemu prenosu podatkov o stroških dela iz tehnološke sestavnice delovnih nalogov na pokalkulacijo delovnih nalogov. Prenos se izvede le za operacije, ki niso kooperantske, če je v nastavitvah programa vklopljena opcija »Naknadni stroški dela«.

Pripomoček uporabljajo tista podjetja, ki prejem izdelkov in porabo sestavin vršijo izven programa VRP (torej ne preko funkcije »Knjiženje v MSP«) in nimajo vklopljenega spremljanja dela delavcev.

Pripomoček je za operaterja zaprt. Aktivacijo pripomočka za operaterja izvedemo preko aplikacijskega varnostnega sistema »VRP – Meni, pripomočki – Naknadno vrednotenje stroškov dela – prepovedano«.

Po zagonu pripomočka se odpre pogovorno okno v katerem določimo za katere naloge bomo izvedli prenos stroškov:

 • Knjiga DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere izvajamo prenos stroškov.
 • Leto DN od do – izberemo razpon letnic delovnih nalogov.
 • Številka DN od do – izberemo razpon številk delovnih nalogov.
 • Datum DN od do – izberemo razpon datumov delovnih nalogov.
 • Datum začetka izd. od do – izberemo razpon datumov pričetka izdelave delovnih nalogov.
 • Datum zaključka od do – izberemo razpon datumov zaključkov delovnih nalogov.
 • Izdelek od do – omejimo se lahko tudi po šifrah izdelkov.
 • Skupina, klasifikacija, oddelek od do – omejimo se lahko po skupinah, klasifikacijah in oddelkih izdelkov.
 • Naročnik od do – izberemo lahko razpon šifer strank naročnikov.
 • Naročilo – delovne naloge lahko izberemo tudi po naročilu.
 • Stroškovno mesto, nosilec od do – izberemo lahko razpon šifre stroškovnih mest in nosilcev.
 • Referent od do – izberemo lahko razpon šifer referentov.

Prenos stroškov izvedemo preko ukaza »Naredi«. 

V primeru, da med izbranimi nalogi ni nalogov, ki bi imeli izdelano količino drugačno (večjo) od količine za katero je prenos stroškov že bil izveden, dobimo naslednje obvestilo:

Po izvedeni obdelavi pa se pojavi obvestilo:

Sedaj so na pokalkulacji delovnega naloga (in na naknadnem vrednotenju proizvodnih cen) upoštevani normativni stroški dela (delovna mesta, delovne postaje) iz tehnološke sestavnice delovnega naloga.

V tem prispevku