Shranjevanje potnih nalogov v eRegistrator

Od verzije iCentra 6.31 dalje lahko predlogo in obračun potnega naloga z urejenimi ustreznimi nastavitvami shranite v dokumente zaposlenega v eRegistrator. V Nastavitvah sta v ta namen dodani polji Vrsta dokumenta za predlogo potnega naloga in Vrsta dokumenta za obračun. V polji iz šifranta vrst dokumentov izberete ustrezno vrsto dokumenta.

Shranjevanje potnih nalogov

V preglednici potnih nalogov je v ta namen dodan gumb. Ob kliku na ta gumb se ponudi možnost shranjevanja Predloge ali Obračuna. Izberemo ustrezno možnost.Odpre se nastavitveno okno, kjer lahko po predlaganih kriterijih določimo, katere potne naloge želimo shraniti. Kliknemo na. Odpre se seznam izpisov, ki jih uporabljamo pri tiskanju predlog oziroma obračunov potnih nalogov. Postavimo se na ustrezen vzorec (če shranjujemo Predloge, izberemo vzorec za Predlogo, če shranjujemo Obračun, izberemo vzorec za Obračun) in kliknemo.Ko so dokumenti shranjeni, program javi obvestilo.Postopek je tako končan.

Kako lahko na zaposlenem pregledate shranjene dokumente

Na zaposlenem lahko preko ikone za dostop do dokumentnega sistema shranjene dokumente kadarkoli preverite, izpišete,…Ko odprete podatke zaposlenega, kliknete na ikonoza dostop do dokumentov zaposlenega. Ko prvič shranite dokumente iz Potnih nalogov, se na zaposlenem avtomatično kreira mapa Potni nalogi, v katero se ob nadaljnjih shranjevanjih shranjujejo dokumenti.Glede na varnostni sistem, ki je določen na vrsti dokumenta, pod katero se shranjujejo ti dokumenti, je dostop možen operaterjem, ki imajo z varnostnim sistemom določene pravice do vpogleda v te dokumente.

V tem prispevku