2024.02.006

MSP Materialno skladiščno poslovanje

  • Zapisnik o spremembi cen - Dodatne obdelave pri spremembah MPCD
    • Popravek polnjenja odstotka popusta na fakturno ceno ob avtomatskem kreiranju zapisnikov za izbrane poslovalnice v maloprodajnem sistemu MSP.

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • Obrazec REK-O 
    • Urejeno zaokroževanje ur (v poljih P01a in P01b v primerjavi s polji M).
  •  eNDM
    • Dopolnjena priprava v primeru obračuna z maksimalnim zneskom (2,5-kratnikom povprečne plače v RS).
V tem prispevku