Sprememba pri povračilih stroškov v javnem sektorju (dnevnice) - dopolnitev 18.01.2023

V UL št. 162 iz dne 23.12.2022 je bila objavljena Uredba   o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ter pojasnilo Ministrstva za javno upravo – MJU št. dokumenta 0100-705/2022/3 z dne 4.1.2023.

Spremembe se pričnejo uporabljati za povračilo stroškov in druge dohodke za januar 2023.

Z dnem 1.1.2023, se spremenijo vrednosti višine dnevnic v javnem sektorju, za službena potovanja v Sloveniji, ter višina terenskega dodatka. 

Ker se spremembe, povezane s povračili stroškov pričnejo uporabljati s 1.1.2023, pomeni, da morate, preden spreminjate nastavitve po tem navodilu, zaključiti z obračunom potnih nalogov za mesec december 2022.

Dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji za javni sektor

Višina dnevnice je odvisna od časa odsotnosti na službeni poti.

Cena stroška za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 12 ur po novem znaša 24,75€, spreminja se višina dnevnice Po uredbi na 27,81€, po novem potrebno spremeniti višino dnevnice na razdelku Cena stroška in v razdelku Po uredbi na vrednost 24,75 €.

Cena stroška za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 8 do vključno 12 ur po novem znaša 12,35€, spreminja se višina dnevnice Po uredbi na 13,88€, po novem potrebno spremeniti višino dnevnice na razdelku Cena stroška in v razdelku Po uredbi na vrednost 12,35 €.

Cena stroška za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 6 do vključno 8 ur po novem znaša 6,78€, spreminja se višina dnevnice Po uredbi na 9,69€, po novem je potrebno spremeniti višino dnevnice na razdelku Cena stroška in v razdelku Po uredbi na vrednost 6,78 €.

Zaradi sprememb je potrebno urediti podatke v programu Potni nalogi.

Ureditev vrst potnih stroškov

Izberemo Šifrant OPN…Vrste potnih stroškov.

Urediti je potrebno podatke na vseh treh vrstah dnevnic. Pri vseh treh vrstah potnih stroškov je potrebno spremeniti samo novo vrednost po uredbi. Postavimo se na vrsto potnih stroškov Dnevnice 6-8 ur in uporabimo gumb za popravi zapis.

V vrsti potnih stroškov Dnevnice6 do 8 ur, Dnevnice 8 do 12 ur in Dnevnice nad 12 ur, glede na nove zneske, uredimo podatek Po uredbi, ter potrdimo. V polju Po uredbi vpišemo enak znesek kot v polju Cena stroška, saj ta dnevnica ne presega davčne uredbe.

Pri dnevnicah 8-12 ur in nad 12 ur sedaj dnevnica ne presega več davčne uredbe.

 

Na enak način uredimo tudi dnevnico nad 12 ur.

Terenski dodatek

Višina terenskega dodatka se za obračune od 1.1.2023 spreminja.

Ker se sprememba, povezana s povračili stroškov pričnejo uporabljati s 1.1.2023, pomeni, da morate, preden spreminjate nastavitve po tem navodilu, zaključiti z obračunom potnih nalogov za mesec december 2022.

Cena stroška terenskega dodatka še vedno znaša 5,20€, višina zneska po uredbi znaša po novem 5,84€. Ker se z novo Uredbo spreminja cena stroška po uredbe, je za pravilen obračun terenskega dodatka potrebno spremeniti samo podatek v razdelku Do uredbe , v višini 5,20€.

Podatek popravite, kot prikazuje spodnja slika.

V tem prispevku