Tipi naročil kupcev

Omogočeno je tudi določanje različnih tipov naročil. Tip naročila določi, kako se odpremlja posamezno naročilo. Tipi naročil so vezani na stranko. Nastavitev lahko nastavimo v šifrantu strank pod zavihkom 'Trgovski podatki' .Tako kot je tukaj nastavljeno, tako se predlaga tudi na novih naročilih te stranke. 

Privzet tip je 'Klasično', kar pomeni delovanje kot dosedaj. Iz naročila se vedno lahko vršijo odpreme po nastavljenih pogojih iz knjige naročil, dokler ni naročilo zaprto.

Novi tipi naročil: 

  • Enkratno: Naročilo se ob prvi odpremi samodejno zapre. 
  • Celotno: Naročilo ne dovoli formiranja odpremnega naloga, dokler ni dovolj zaloge za vse vrstice naročila. V primeru dovoljšne zaloge se odpremni nalog normalno formira.

Na naročilu se sicer predlaga tip naročila kot je nastavljen na stranki, vendar ga je mogoče še vedno spremeniti.V tem prispevku