2023.03.004

Registracija prisotnosti

  • Odpravljena težava z veriženjem dogodkov.

eRegistrator

  • Odpravljena težava pri potrditvi pdf dokumenta z digitalnim certifikatom.

Obračun storitev

  • Evidentiranje obrokov - Analiza prijavljenih in koriščenih (prevzetih) obrokov: odpravljena je težava priprave podatkov za analizo v primeru, ko je naziv skupine daljši od 20 znakov. 
V tem prispevku