Verzija 2021.04.002

  • NDK
    • odpravljena težava pri zbirnem fakturiranju odpremnih nalogov
    • odpravljena težava v povezavi z CS ... ni izvedlo knjiženja v predprejem in posledično ne izdaje
V tem prispevku