Minimalna plača 2023

V Uradnem listu RS št.4 z dne 13.1.2023 je objavljena nova vrednost minimalne plače, ki velja od 01.01.2023 (za izplačilo plače januar 2023). Nov bruto znesek minimalne plače znaša 1.203,36 EUR.

V Nastavitvah obračuna plače morate podatek ustrezno spremeniti.

 

V primeru, da ste podatke v obračun plače za januar 2023 že obračunali in dodali razliko do minimalne plače, morate vrstico z razliko do minimalne plače zaposlenim brisati, nato ponovno klikniti  ter nato  .

V tem prispevku