Verzija 2021.14.003 (14.10.2021)

Knjiga prejetih računov

Odpravljena napaka pri ročnem uvozu eRačunov.

V tem prispevku