Uvoz podatkov v šifrant artiklov WIN

Standardna ASCII besedilna datoteka z imenom ART-OP.TMP vsebuje osnovne podatke o artiklih (ena vrstica en artikel).

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra artikla – obvezen podatek

21-40

Črtna šifra – lahko prazno

41-70

Prvi del naziva – obvezen podatek

71-100

Drugi del naziva – lahko prazno

101-113

Kratek naziv – lahko prazno

114-133

Obvezen podatek:
A = avans
B = trgovsko blago
E = embalaža
I = izdelek
K = kooperantski polizdelek
M = material
P = polizdelek
R = vir
S = storitev

134-136

Merska enota – lahko prazno

137-156

Šifra skupine artikla – lahko prazno, če je izpolnjeno se kontrolira na šifrant skupin artiklov

157-176

Klasifikacijska šifra – lahko prazno, če je izpolnjeno se kontrolira na šifrant klasifikacijskih šifer

177-196

Šifra oddelka – lahko prazno, če je izpolnjeno se kontrolira na šifrant oddelkov

197-216

Šifra DDV – obvezno. Običajno (če ne spremenimo maske) je dvomestna številčna šifra (oblika 99). Kontrolira se na šifrant DDV.

217-236

Tarifna oznaka – lahko prazno, če je izpolnjeno se kontrolira na šifrant tarifnih oznak

237-237

Oznaka aktivnosti – vedno »D« = Da

238-240

Dodatna merska enota – prazno

241-251

Količina v dodatni merski enoti – vedno »00000000000«

252-252

Vračilo DDV – vedno »D« = da.

253-266

Masa na enoto v kg – osem celih in šest decimalnih mest (npr. 00000015500000 je 15,5). Če ni izpolnjeno je privzeta vrednost 0.

267-280

Prostornina na enoto v m3 – osem celih in šest decimalnih mest (npr. 00000015500000 je 15,5). Če ni izpolnjeno je privzeta vrednost 0.

281-291

Količina pakiranja – osem celih in tri decimalna mesta (npr. 00000016300 je 16,3). Če ni izpolnjeno je privzeta vrednost 0.

292-305

Stalna cena – devet celih in pet decimalnih mest (npr. 00000012345300 je 123,453). Če ni izpolnjeno je privzeta vrednost 0.

306

Oznaka vodenja sarž – »D« za da ali »N« za ne. Če ni izpolnjeno je privzeta vrednost »N«.

307-326

Šifra konsignanta – lahko prazno, če je izpolnjeno se kontrolira na šifrant strank.

327-346

Šifra dobavitelja – lahko prazno, če je izpolnjeno se kontrolira na šifrant strank.

347-366

Šifra knjižne skupine – lahko prazno, če je izpolnjeno se kontrolira na šifrant knjižnih skupin.

367-369

Merska enota cenika – lahko prazno.

370-380

Količina v ME cenika – osem celih in tri decimalna mesta (npr. 00000016300 je 16,3). Če ni izpolnjeno, je privzeta vrednost 0.

381-381

Opozorilo. D=da, vse ostalo je N=ne.

382-401

Šifra za primerjavo – lahko prazno.

402-409

Masa papirja v g/m2 – osem celih mest (npr. 00000080 je 80). Če ni izpolnjeno je privzeta vrednost 0.

410-420

Dolžina (X) - osem celih in tri decimalna mesta (npr. 00000016300 je 16,3). Če ni izpolnjeno, je privzeta vrednost 0.

421-431

Širina (Y) - osem celih in tri decimalna mesta (npr. 00000016300 je 16,3). Če ni izpolnjeno, je privzeta vrednost 0.

432-442

Višina (Z) - osem celih in tri decimalna mesta (npr. 00000016300 je 16,3). Če ni izpolnjeno, je privzeta vrednost 0.

443-462

Merska enota dimenzij – če je izpolnjeno se kontrolira na šifrant dimenzij. Če ni izpolnjeno je privzeta vrednost “m”.

463-482

Šifra tehnološkega postopka – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant tehnoloških postopkov.

483-502

Šifra proizvajalca – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant strank.

503-522

Šifra odvisnih stroškov – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant odvisnih stroškov.

523-527

Odstotek prodajne cene – tri cela in dvei decimalni mesti (npr. 01350 je 13,5). Če ni izpolnjeno, je privzeta vrednost 0.

528-532

Odstotek maloprodajne cene – tri cela in dvei decimalni mesti (npr. 01350 je 13,5). Če ni izpolnjeno, je privzeta vrednost 0.

 

V nadaljevanju so prikazane pomožne tabele, ki omogočajo prenos nekaterih drugih podatkov s sistem šifranta artiklov.

Stopnje DDV

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-DDV.TMP vsebuje podatke o stopnjah DDV. Podatki polnijo tabelo SPLDdv.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra DDV – obvezen podatek – običajno je oblike 99.

21-50

Naziv DDV – obvezen podatek

51-55

Odstotek DDV - obvezen podatek – številčen – tri cela in dve decimalni mesti npr. 8% se zapiše 00800

Skupine artiklov

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-GRP.TMP vsebuje podatke o skupinah artiklov. Podatki polnijo tabelo ARTGruce.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra skupine – obvezen podatek

21-50

Naziv gruče – obvezen podatek

Klasifikacije

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-KLAS.TMP vsebuje podatke o šifrantu klasifikacijskih šifer. Podatki polnijo tabelo ARTKlasifikacije.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra klasifikacije – obvezen podatek

21-50

Naziv klasifikacije – obvezen podatek

Oddelki

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-ODD.TMP vsebuje podatke o šifrantu oddelkov. Podatki polnijo tabelo ARTOddelki.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra oddelka – obvezen podatek

21-50

Naziv oddelka – obvezen podatek

Knjižne skupine

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-KS.TMP vsebuje podatke o šifrantu knjižnih skupin artiklov. Podatki polnijo tabelo ARTKnjizneSkupine.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra knjižne skupine – obvezen podatek

21-50

Naziv knjižne skupine – obvezen podatek

Odvisni stroški

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-OS.TMP vsebuje podatke o šifrantu odvisnih stroškov za artikle. Podatki polnijo tabelo ARTOdsvisniStroski.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra odvisnega stroška – obvezen podatek

21-50

Naziv odvisnega stroška – obvezen podatek

51-56

Odstotek odvisnega stroška – številčno – štiri cela in dve decimalni mesti (npr. 2,50 je 000250)

57-67

Znesek odvisnega stroška – številčno – devet celih in dve decimalni mesti (npr. 12,50 00000001250)

Cenovna področja

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-CP.TMP vsebuje podatke o cenovnih področjih. Podatki polnijo tabelo STRCenovnaPodrocja.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra cenovnega področja – obvezen podatek

21-50

Naziv cenovnega področja – obvezen podatek

51-70

Šifra denarne enote – lahko prazno – če je izpolnjeno se kontrolira na šifrant denarnih enot

Artikli - cene po cenovnih področjih

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-CENE.TMP vsebuje podatke o cenah po cenovnih področjih. Podatki polnijo tabelo ARTArtikliCeneCP.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra artikla – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant artiklov

21-40

Šifra cenovnega področja – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant cenovnih področij

41-48

Datum začetka veljavnosti – obvezen podatek – oblika DDMMLLLL

49-56

Datum konca veljavnosti – lahko prazno – če je izpolnjeno mora biti oblike DDMMLLLL

57-70

Prodajna cena – obvezen podatek – številčen – 12 celih in dve decimalni mesti – npr. ceno 120,50 bi zapisali kot 00000000012050

71-75

Število ME za ceno – obvezen podatek – številčen – možne vrednosti so 0001, 0010, 0100 ali 1000

76-76

Oznaka cene z DDV – obvezen podatek: »D« = cena vsebuje DDV, »N« = cena je brez DDV

Artikli - opisi

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-OPIS.TMP vsebuje podatke o opisih po jezikovnih področjih. Podatki polnijo tabelo ARTArtikliOpisi.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra artikla – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant artiklov

21-40

Šifra jezikovnega področja – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant jezikovnih področij

41-60

Tip opisa – obvezen podatek: »K« = komercialni opis, »O« = opomba, »T« = tehnični opis

61-2060

Opis artikla (vrstice so ločene z dvoznakovno kombinacijo “/%”)

Artikli - pretvorniki

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-PRET.TMP vsebuje podatke o pretvornikih (alternativnih šifrah) za artikel. Podatki polnijo tabelo ARTArtikliPretvornik.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra artikla – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant artiklov

21-40

Črtna šifra - obvezen podatek

41-70

Opis

71-73

Merska enota pretvornika

74-84

Količina osnovnih merskih enot v eni merski enoti pretvornika – osem celih in tri decimalna mesta (npr. 00000012000 je 12). Če ni izpolnjeno je privzeta vrednost 1.

Artikli - nazivi

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-NAZ.TMP vsebuje podatke o nazivih po jezikovnih področjih. Podatki polnijo tabelo ARTArtikliNazivi.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra artikla – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant artiklov

21-40

Šifra jezikovnega področja – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant jezikovnih področij

41-70

Prvi del naziva artikla – obvezen podatek

71-100

Drugi del naziva artikla – lahko prazno

101-113

Kratek naziv artikla – lahko prazno

114-116

Merska enota – lahko prazno

117-119

Merska enota pakiranja – lahko prazno

120-122

Dodatna merska enota – lahko prazno

Artikli - zaznamki

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-ZAZ.TMP vsebuje podatke o zaznamkih o artiklu. Podatki polnijo tabelo ARTArtikliZaznamki.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra artikla – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant artiklov

21-28

Datum zaznamka – lahko prazno – če je izpolnjeno mora biti oblike DDMMLLLL

29-78

Opis  zaznamka – obvezen podatek

79-79

Opozorilo. D=da, vse ostalo je N=ne

80-2079

Opomba. Vrstice so ločene z dvoznakovno kombinacijo “/%”.

Artikli - zaloge

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-ZAL.TMP vsebuje podatke pomembne za vodenje zalog artikla. Podatki polnijo tabelo ARTArtikliZalogeSKL.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra artikla – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant artiklov

21-40

Tip skladišča – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant tipov skladišč.

41-60

Šifra konta zaloge – lahko prazno – če je izpolnjeno se kontrolira na šifrant kontov.

61-80

Šifra konta porabe – lahko prazno – če je izpolnjeno se kontrolira na šifrant kontov.

Artikli - sestavnice

Standardna ASCII besedilna datoteka ART-SES.TMP vsebuje podatke pomembne za vodenje zalog artikla. Podatki polnijo tabelo ARTArtikliSestava.

Pozicija

Opombe

1-20

Šifra artikla – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant artiklov

21-25

Pozicija v sestavnici – obvezen podatek – številčno

26-45

Šifra sestavnega dela – obvezen podatek – kontrolira se na šifrant artiklov

46-58

Količina v sestavu – lahko prazno – števično – sedem celih in šest decimalnih mest (npr.12,5 je 0000012500000)

59-63

Za enot sestava – lahko prazno – celoštevilo – vrednosti 1, 10, 100 ali 1000

64-69

Odstotek izmeta – lahko prazno – številčno – tri cela in dve decimalni mesti (npr 7,5 je 007500)

70-119

Pozicija risbe – lahko prazno

120-127

Datum začetka veljavnosti pozicije – lahko prazno – oblika DDMMLLLL

128-135

Datum konca veljavnosti pozicije – lahko prazno – oblika DDMMLLLL

V tem prispevku