Uvoz novih delovnih mest za javni sektor – zaradi sprememb KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi – november 2021

Ministrstvo za javno upravo je objavilo nov Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov. Pripravili smo datoteko, s katero v šifrant dodate nova delovna mesta. 


Opozorilo: to navodilo je namenjeno samo uvozu novih delovnih mest (tistih, ki do sedaj v katalogu še niso obstajala). Uvoz morate izvesti šele po tem, ko ste prvi del obračuna plače za november končali, zaključili in uspešno oddali ISPAP datoteko!!!


Uvoz delovnih mest


Pripravili smo datoteko novih delovnih mest: KEDelovnaMesta.txt


S klikom na zgornjo povezavo se odpre šifrant, ki ga uvozite. Šifrant si morate najprej shraniti. To storite tako, da se postavite na datoteko, kliknete na desno miškino tipko in izberete Shrani povezavo kot (oziroma Save target as, če imate angleške Windowse).


Določite področje, kamor želite datoteko shraniti in kliknete na Shrani.

 Delovna mesta uvozite tako, da na glavnem meniju obračuna plač izberete Šifranti…Ostali šifranti…Delovna mesta. Kliknete na ikono za uvoz podatkov .  Izberite UVOZ delovnih mest.
V polju Uvozna datoteka kliknete na , poiščete področje, kamor ste shranili datoteko z delovnimi mesti. Postavite se na , kliknite na Odpri. Izberite Samo dodajanje zapisov ter Potrdi. Ob koncu uvoza se izpiše statistika uvoza. Kliknete na Zapri.
Možno je, da se okno s statistiko odpre v ozadju iCentra in je program po uvozu neodziven. V tem primeru kliknite na ikono SAOP iCentra (v opravilni vrstici spodaj), da se odpre zgoraj prikazano okno.


Postopek uvoza je tako končan. V šifrant so tako dodana nova delovna mesta.


Po uvozu delovnih mest morate izvesti še posodobitev plačnih razredov na obstoječih delovnih mestih – ločeno navodilo.


V tem prispevku