Verzija 2022.13.004

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Odpravljena težava pri vstopu v obdelavo Pregled kartice, ki se je pojavljala v primeru SQL 2016 ali starejšega.

NDK Dobavitelji in Kupci

  • Odpravljena težava pri knjiženju odpreme v MSP za primere, ko je bila odprema kopirana iz predračuna.

OST Obračun storitev

  • Posodobljen vnos predvidenih storitev.

SER Servisna dejavnost

  • Odpravljena težava na API metodah: GetServiceOrder, ModifyServiceOrder, AddServiceOrder , ko se za servisni nalog niso izvedle zahtevane spremembe podatkov.
V tem prispevku