2024.01.003

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Dopolnjena kontrola obračuna v primeru preklicanih eBOL
 • eNDM
  • Urejena priprava obrazca v primeru preklicanih eBOL.
  • Urejena povezava z ustreznim eBOL v primeru, ko je obračun pripravljen preden je eBOL izdan.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Strukture XML datoteke za DDPO in DDD so usklajene z novimi zahtevami eDavkov.

TDR Trgovina na drobno

 • Na kartici maloprodaje, ki je dosegljiva preko gumba F7, smo odstranili pogoj, da se artikli, ki niso bili poknjiženi v MSP, vidijo zgolj, kadar imamo v nastavitvah modula TDR dovoljeno prodajo brez zaloge.
 • Na kartici maloprodaje, ki je dosegljiva preko gumba F7
  • smo dodali podatek Referenca, preko katere dobimo informacijo o številki  gotovinskega računa TDR, negotovinske dobavnice TDR , računa iz FAK ali predprejema MSP
  • se podatki o stranki po novem prepisujejo iz glave računov ali dobavnic TDR, kar pomeni, da se v primeru, da ime stranke pretipkamo, vidijo tovrstni podatki.
V tem prispevku