Olajšan vnos naročilnic - kljukica samo JN

Za vse, ki vnašate naročilnice za evidenčni postopek ter vas ne zanimajo proračunske postavke, smo olajšali vnos v javnih naročilih, da ni potrebno več vnašati proračunske postavke.
To velja večinoma za šole, ki so na vseh naročilnicah izbrali proračunsko postavko 1, zato da program ni opozarjal, da smo presegli vrednost postavke.

V primeru, ko v nastavitvah obkljukate Samo JN, tako kot je prikazano na spodnji sliki ni potrebno v naročilnici vnašati proračunske postavke.S tako nastavitvijo se v naročilnicah vnaša samo zavihek Splošno in Naročilnica.Na ta način je olajšan vnos naročilnice, izgubite pa možnost pregleda zneska (v analizi) iz zavihka EPP na računu.

V tem prispevku