Uvoz iz ISAM datoteke

S klikom na gumb Potrdi – Enter se odpre okno Uvoz artiklov iz ISAM datoteke (uvažamo lahko iz programa FKD – Fakturiranje brez zalog, MK – Materialno knjigovodstvo ali TPD – Trgovinsko poslovanje).

Znotraj okna določimo:

Prenesi iz datoteke – vnesemo ali izberemo datoteko, v kateri imamo podatke o artiklih. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno Odpiranje, kjer postopoma (od diska, preko map) določimo pot do datoteke. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga. Če uvažamo iz Fakturiranja, je ime datoteke Fbz-bla.dat. Če uvažamo iz Materialnega knjigovodstva, je ime datoteke Mk-mat.dat. Če uvažamo iz Trgovinskega poslovanja, je ime datoteke Tpd-blag.dat. Če uvažamo iz Vrednostne maloprodaje VMD, je ime datoteke Kpkbg999.dat, kjer 999 predstavlja številko poslovalnice iz VMD.

Jezikovno področje – vpišemo oziroma izberemo, za katero jezikovno področje artiklov bomo naredili uvoz. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

Denarna enota – vpišemo oziroma izberemo šifro denarne enote. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

Način prenosa – imamo tri možnosti:

Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe artikle popravi, nove doda.

Samo dodajanje zapisov: doda samo nove artikle.

Prekrijemo obstoječe stanje: briše obstoječi šifrant artiklov in doda artikle iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

Če smo izbrali uvoz iz Materialnega knjigovodstva, se odpre dodatno okno za nastavitev uvoza.

Znotraj okna določimo:

Materiali – vpišemo od/do katere šifre so artikli iz MK materiali

Izdelki – vpišemo od/do katere šifre so artikli iz MK izdelki

Polizdelki – vpišemo od/do katere šifre so artikli iz MK polizdelki

Privzeta stopnja DDV – vpišemo oz. izberemo šifro stopnje DDV, ki se bo uporabljala pri zapisih iz šifranta materialov materialnega knjigovodstva MK, ki nimajo izponjene šifre DDV.

Dodatni opisi – vpišemo oz. izberemo, v kateri podatek šifranta artiklov se prenaša vsak od devetih dodatnih opisov iz šifranta materialov MK

Dodatne vrednosti – vpišemo oz. izberemo, v kateri podatek šifranta artiklov se prenaša vsaka od devetih dodatnih vrednosti iz šifranta materialov MK

 

Če smo izbrali uvoz iz Trgovinskega poslovanja, se odpre dodatno okno za nastavitev uvoza.

Znotraj okna določimo:

Opomba – vpišemo oziroma izberemo, v kateri poddatek šifranta atzikov se prenaša opomba iz TPD

Konto zaloge – vpišemo oz izberemo konto zaloge, ki ga bodo dobili vsi uvoženi podatki

Nabavna cena – vpišemo ali izberemo, v kateri cenik se bodo prenesle nabavne cene iz programa TPD

Veleprodajna cena – vpišemo ali izberemo, v kateri cenik se bodo prenesle veleprodajne cene iz programa TPD

Maloprodajna cena – vpišemo ali izberemo, v kateri cenik se bodo prenesle maloprodajne cene iz programa TPD

Maloprodajna cena z DDV – vpišemo ali izberemo, v kateri cenik se bodo prenesle maloprodajne cene z DDV iz programa TPD

 

Če smo izbrali uvoz iz Vrednostne maloprodaje VMD, se odpre dodatno okno za nastavitev uvoza.

Znotraj okna določimo:

Nabavna cena – vpišemo ali izberemo, v kateri cenik se bodo prenesle nabavne cene iz programa VMD

Maloprodajna cena – vpišemo ali izberemo, v kateri cenik se bodo prenesle maloprodajne cene iz programa VMD

Maloprodajna cena z DDV – vpišemo ali izberemo, v kateri cenik se bodo prenesle maloprodajne cene z DDV iz programa VMD

Vsi artikli iz Vrednostne maloprodaje se uvozijo kot vrednostno blago.

V tem prispevku