Cenovne kalkulacije – sestavi

V oknu Cenovne kalkulacije – sestavi so prikazani sumarni podatki kalkulacije.

S pomočjo izbora  (dvoklik, Enter) na spustnem meniju preglednice se nam odpore okno Zbirna kalkulacija s podatki za artikel na aktovni vrstici preglednice.

Prikazani so zbirni podatki kalkulacije artikla po posameznih kategorijah. Spreminjamo lahko naslednje podatke:

Materiali – Pribitek – spremenimo lahko predlagan odstotek pribitka na vrednost materialov. Sprememba velja samo za kalkulacijo, ki jo trenutno obdelujemo.

Delo – Pribitek – spremenimo lahko predlagan odstotek pribitka na vrednost dela. Sprememba velja samo za kalkulacijo, ki jo trenutno obdelujemo.

Stroji – Pribitek – spremenimo lahko predlagan odstotek pribitka na vrednost strojev. Sprememba velja samo za kalkulacijo, ki jo trenutno obdelujemo.

Marža – spremenimo lahko predlagan odstotek marže. Sprememba velja samo za kalkulacijo, ki jo trenutno obdelujemo.

Za posameznimi kategorijami lahko s pomočjo izbora gumba  (Podrobnosti) odpremo preglednico Podrobnosti cenovne kalkulacije z osnovnimi elementi kalkulacije izbrane kategorije.

Na pregeledenici lahko spremenimo naslednji podatek:

Cena – spremenimo lahko ceno, ki se upošteva pri kalkulaciji. Sprememba velja samo za vrstico, na kateri se trenutno nahajamo.

 

S pomočjo izbora  na spustnem meniju preglednice se nam odpore okno Podrobnosti cenovne kalkulacije s podatki za artikel na aktovni vrstici preglednice. Prikažejo se vsi elementi kalkulacije ne glede tip sestavine. Delovanje je enako, kot če prikaz podrobnosti izberemo iz Zbirne kalkulacije.

V tem prispevku