Delovni postaje

Delovna postaja je sklop strojev ali naprav postavljenih v proizvodno celico.  Šifrant delovne postaje je preglednica, ki prikazuje vse delovne postaje, ki obstajajo v določenem podjetju. Podatki so pomembni za tehnološke operacije.

Vnos nove delovne postaje

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Delovne postaje.  

 • Šifra postaje – vnos šifre delovne postaje.
 • Naziv postaje – vnos naziva delovne postaje.
 • Šifra koledarja – vnos (izbira) delovnega koledarja iz šifranta delovnih koledarjev po katerem bo delovala delovna postaja, ki jo vnašamo/urejamo.
 • Izkoristek v % – vnos podatka o časovnem izkoristku delovne postaje. Na primer, če delovna postaja v 8 urah delovanja stoji 1 uro zaradi različnih pavz (malica, predvideni zastoji,…) potem na tem mestu vnesemo odstotek izračunan 100 - (1/8) x 100 = 87,5. Podatek je pomemben za planiranje in izračunavanje časa zasedenosti delovnih postaj.
 • Število strojev – vnos podatka o številu enakih sklopov strojev – številu delovnih postaj, ki sestavljajo delovno postajo za katero urejamo podatke (vpliva na kapaciteto).
 • Stroškovno mesto – delovno postajo lahko dodelimo (izberemo) v ustrezno stroškovno mesto. Podatek je dosegljiv tudi na analizah opravljenega dela.
 • Prodajna urna postavka – vnos prodajne urne postavke (v domači DE); zaradi možnosti kalkulacije prodajne cene v primeru uporabe tehnologije na vrstici naročila kupca.
 • Oznaka aktivnosti – označimo ali je delovna postaja aktivna (Da) ali neaktivna (Ne). Neaktivnih delovnih postaj ne moremo dodeljevati operacijam.
 • Strošek delovanja – seštevek stroškov delovanja vseh strojev dodeljenih delovni postaji, ki predstavlja strošek delovanja delovne postaje na 1 uro delo.

Stroji

Vnosna preglednica v katero vnesemo stroje, ki sestavljajo delovno postajo:

 • Zap.Št. – se dodeli samodejno
 • Šifra stroja -  vnos (izbira) šifre stroja iz šifranta Stroji, naprave in orodja, ki se sestavlja v delovno postajo katere podatke urejamo. Izberemo lahko samo stroj ali napravo (orodja ne moremo izbrati). 
 • Naziv stroja – po izbiri stroja, se prikaže naziv stroja.
 • Strošek delovanja – po izbiri stroja, se prikaže njegov strošek delovanja.

Opombe

 • Opombe – vnos poljubnega teksta opombe delovne postaje.

Urejanje delovne postaje

Delovne postaje spreminjamo tako, da najprej v preglednici Delovne postaje izberemo zapis, izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani delovni postaji.

Brisanje delovne postaje

Delovne postaje brišemo tako, da najprej v preglednici Delovne postaje označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo delovno postajo. 

Tiskanje

Podatke o delovnih postajah lahko natisnemo na tiskalniku ob kliku na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Šifra postaje od do – vpišemo oziroma izberemo šifre delovnih postaj za katere bi se izpisali podatki.
 • Oznaka aktivnosti – izberemo ali bomo natisnili le aktivne, le neaktivne ali vse delovne postaje.
 • Tiskanje opomb – v kolikor je opcija izbrana (kljukica) se bodo na izpisu pojavile tudi opombe delovnih postaj.
 • Opis liste – vpišemo opis (ime) liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Razvrščanje - izbira je možna med: Šifri in Nazivu. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Po vnosu želenih podatkov se izpiše naslednja lista:

V tem prispevku