Odpis osnovnega sredstva

Izločitve pri osnovnih sredstvih se vnaša v register osnovnih sredstev. Ta se nahaja v modulu Knjigovodstvo/ Osnovna sredstva / Osnovna sredstva in drobni inventar.

 Poiščemo osnovno sredstvo, ki ga želimo izločiti. V polje  Datum odtujitve vpišemo datum izločitve in Potrdimo.

Podatke o izločenih osnovnih sredstvih dobimo na Dnevniku izločenih osnovnih sredstev. Izpis se nahaja na ikoni tiskalnik. Odpre se okno, kjer odznačimo kljukico Zbirno.


Odpre se nam Dnevnik izločenih osnovnih sredstev. 


Za izločeno osnovno sredstvo si lahko izpišemo Obračun izločenega osnovnega sredstva. Izpis se nahaja na ikoni Tiskalnik. Vpišemo inventarno številko osnovnega sredstva in kliknemo na Predogled.


Izpiše se nam Obračun izločenega osnovnega sredstva. 

V tem prispevku