Popusti - stranke

Šifrant Popusti – stranke je preglednica, ki prikazuje podatke o popustu vezanem na skupino artiklov, skupino strank, datum in količino. Ti odstotke popustov se predlagajo ob vnosu postavk izdajnih dokumentov.

V tem prispevku