Komercialni modul (zgodovina različic)

Opis novostiVerzija
 • Na obdelavi darilnih kartic Komercialnega modula je bil na izpisu Rekapitulacija prometa darilnih kartic dodan filter Poslovalnica.
  • V primeru, da podatka ne izpolnimo, nam program prikaže zapise vseh poslovalnic.
  • V primeru , da podatek izpolnimo, pa nam program prikaže samo zapise izbrane poslovalnice.
 • Procedura izračuna najugodnejšega popusta za stranko v primeru, ko prevlada najugodnejša možnost za stranko je bila dopolnjena in se izračuna v treh krogih. To so:
  • Najprej program izračuna najugodnejši popust glede na celotno vrednost računa.
  • Sledi izračun najugodnejšega popusta glede na vrednost posamične vrstice.
  • na zadnje izračuna še najugodnejšo ugodnost za stranko glede v primeru ugodnosti 3 za 2, 2 za 1 ipd..
 • V primeru navzkrižno povezanih baz med moduloma TDR in KM, se v okviru gotovinske prodaje niso izračunale ugodnosti iz modula KM. S to verzijo je bila zadeva urejena.
2024.01.001
 • Na prenovljeni preglednici hitrega pregleda artiklov (F8) smo dodali možnost tiskanja nalepk iz ugodnosti Komercialnega modula. Obdelava je omogočena, če velja :
  • da gre za prenovljeni , združeni TDRMSP (prevzemi za maloprodajne poslovalnice se delajo v okviru modula MSP);
  • obstajajo navzkrižne povezave med moduli KM, MSP in TDR;
  • v TDR je na poslovalnicah nastavljen sistem ugodnosti gotovinske prodaje.
 • Po izboru ene ali več ugodnosti se nam prikaže seznam artiklov, za katere je mogoče natisniti nalepke. Na sami nalepki so vidni podatki o:
  • trenutni maloprodajni ceni
  • odstotku popusta
  • znižani maloprodajni ceni
  • najnižji ceni v zadnjih 30 dneh.
 • Na obdelavi priprave ugodnosti smo dodali novo funkcionalnost, kjer lahko določimo, ali se ugodnost:
  • kombinira z ostalimi ugodnostmi (obstoječi način delovanja),
  • prevlada najugodnejša (za kupca).
 • Privzeta vrednost, ki se napolni tudi na obstoječih ugodnostih je , da se ugodnost  "kombinira" , medtem, ko moramo možnost "prevlada najugodnejša" posebej izbrati.
 • V primeru izbora "Se kombinira" obdelava izračunava vrednost popusta ugodnosti nespremenjeno, kar pomeni, da v primeru, če za določen artikel veljata dve ali več ugodnosti, program posamične vrednosti ugodnosti med sabo kombinira (izračuna več stopenj popusta na osnovi  znižane vrednosti).
 • V primeru, da vsaj na dveh  (ali več) ugodnostih določimo možnost "Prevlada najugodnejša" , pa program med ugodnostmi , ki veljajo za isti artikel izbere samo eno in sicer tisto, pri kateri dobi kupec najvišjo vrednost popusta, medtem, ko ostalih ne upošteva.
 • V okviru obdelav ugodnosti Komercialnega modula , smo dodali možnost izpisa artiklov, ki so zajeti v posamični izbrani ugodnosti.
 • Gumb je aktiven samo kadar na ugodnosti obstajajo pogoji za artikle (v nasprotnem bi to pomenilo izpis celotnega šifranta).
 • Prikaz seznama artiklov je omogočen kot preglednica ali kot QRD izpis (z možnostjo oblikovanja).
 • Na hitrem pregledu artikla (F7), smo dodali pregled ugodnosti KM. 
 • Po zagonu je potrebno vpisati poslovalnico, medtem, ko je predlagana stranka iz nastavitev modula TDR (Kupec - Prejemnik), privzeta vrednost količine pa je 1 (vse troje je možno spreminjati).
 • Prikazani podatki nam povedo :
  • kakšna je maloprodajna cena in iz katerega cenika izvora,
  • kolikšen vrednost popusta ugodnosti velja za izbrani artikel,
  • kolikšna je neto cena in vrednost,
  • katere ugodnosti veljajo za izbrani artikel in katere od teh so bile uporabljene pri izračunu vrednosti popusta ugodnosti.
 • Na procedurah za izračun ugodnosti je bila opravljena optimizacija, ki omogoča hitrejše izvajanja obračunov ugodnosti.
2023.11.001
V tem prispevku