Komercialni modul (zgodovina različic)

Opis novostiVerzija
 • Na vnosnih formah vrstic dokumentov smo polje za vnos šifre za primerjavo razširili na 50 znakov.
 • Šifra za primerjavo na vrsticah dokumentov je razširjena na 50 znakov.
2024.04.001
 • Na obdelavi uvoza darilnih kartic, smo omogočili uvoz začetnega salda darilnih kartic.
 • Narejena je bila procedura usp_KM_DarilneKartice_Prodaja , katera služi za polnjenje podatkov o prodanih darilnih karticah.
2024.03.001
 • V okviru obnovljenega hitrega pregleda zalog F8 je bila dodana  obdelava  pregleda ugodnosti posamičnega artikla iz modula KM.  Obdelava je vidna, če je bil izveden prehod na novi združeni TRDMSP in če ima stranka vključen sistem ugodnosti Iz modula KM.
2024.02.001
 • Na obdelavi darilnih kartic Komercialnega modula je bil na izpisu Rekapitulacija prometa darilnih kartic dodan filter Poslovalnica.
  • V primeru, da podatka ne izpolnimo, nam program prikaže zapise vseh poslovalnic.
  • V primeru , da podatek izpolnimo, pa nam program prikaže samo zapise izbrane poslovalnice.
 • Procedura izračuna najugodnejšega popusta za stranko v primeru, ko prevlada najugodnejša možnost za stranko je bila dopolnjena in se izračuna v treh krogih. To so:
  • Najprej program izračuna najugodnejši popust glede na celotno vrednost računa.
  • Sledi izračun najugodnejšega popusta glede na vrednost posamične vrstice.
  • na zadnje izračuna še najugodnejšo ugodnost za stranko glede v primeru ugodnosti 3 za 2, 2 za 1 ipd..
 • V primeru navzkrižno povezanih baz med moduloma TDR in KM, se v okviru gotovinske prodaje niso izračunale ugodnosti iz modula KM. S to verzijo je bila zadeva urejena.
2024.01.001
 • Na prenovljeni preglednici hitrega pregleda artiklov (F8) smo dodali možnost tiskanja nalepk iz ugodnosti Komercialnega modula. Obdelava je omogočena, če velja :
  • da gre za prenovljeni , združeni TDRMSP (prevzemi za maloprodajne poslovalnice se delajo v okviru modula MSP);
  • obstajajo navzkrižne povezave med moduli KM, MSP in TDR;
  • v TDR je na poslovalnicah nastavljen sistem ugodnosti gotovinske prodaje.
 • Po izboru ene ali več ugodnosti se nam prikaže seznam artiklov, za katere je mogoče natisniti nalepke. Na sami nalepki so vidni podatki o:
  • trenutni maloprodajni ceni
  • odstotku popusta
  • znižani maloprodajni ceni
  • najnižji ceni v zadnjih 30 dneh.
 • Na obdelavi priprave ugodnosti smo dodali novo funkcionalnost, kjer lahko določimo, ali se ugodnost:
  • kombinira z ostalimi ugodnostmi (obstoječi način delovanja),
  • prevlada najugodnejša (za kupca).
 • Privzeta vrednost, ki se napolni tudi na obstoječih ugodnostih je , da se ugodnost  "kombinira" , medtem, ko moramo možnost "prevlada najugodnejša" posebej izbrati.
 • V primeru izbora "Se kombinira" obdelava izračunava vrednost popusta ugodnosti nespremenjeno, kar pomeni, da v primeru, če za določen artikel veljata dve ali več ugodnosti, program posamične vrednosti ugodnosti med sabo kombinira (izračuna več stopenj popusta na osnovi  znižane vrednosti).
 • V primeru, da vsaj na dveh  (ali več) ugodnostih določimo možnost "Prevlada najugodnejša" , pa program med ugodnostmi , ki veljajo za isti artikel izbere samo eno in sicer tisto, pri kateri dobi kupec najvišjo vrednost popusta, medtem, ko ostalih ne upošteva.
 • V okviru obdelav ugodnosti Komercialnega modula , smo dodali možnost izpisa artiklov, ki so zajeti v posamični izbrani ugodnosti.
 • Gumb je aktiven samo kadar na ugodnosti obstajajo pogoji za artikle (v nasprotnem bi to pomenilo izpis celotnega šifranta).
 • Prikaz seznama artiklov je omogočen kot preglednica ali kot QRD izpis (z možnostjo oblikovanja).
 • Na hitrem pregledu artikla (F7), smo dodali pregled ugodnosti KM. 
 • Po zagonu je potrebno vpisati poslovalnico, medtem, ko je predlagana stranka iz nastavitev modula TDR (Kupec - Prejemnik), privzeta vrednost količine pa je 1 (vse troje je možno spreminjati).
 • Prikazani podatki nam povedo :
  • kakšna je maloprodajna cena in iz katerega cenika izvora,
  • kolikšen vrednost popusta ugodnosti velja za izbrani artikel,
  • kolikšna je neto cena in vrednost,
  • katere ugodnosti veljajo za izbrani artikel in katere od teh so bile uporabljene pri izračunu vrednosti popusta ugodnosti.
 • Na procedurah za izračun ugodnosti je bila opravljena optimizacija, ki omogoča hitrejše izvajanja obračunov ugodnosti.
2023.11.001
V tem prispevku