Pripadnost materialov in polizdelkov

Izpis je namenjen prikazu pripadnosti določene sestavine (ali izdelka9 po normativu ali po delovnem nalogu. Torej v katere izdelke (normativ) se vgrajuje določen artikel (sestavina) ali po katerih delovnih nalogih se je določen artikel porabljal oziroma izdeloval. Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju (opcija po normativu):

 • Artikel od do – vpišemo ali izberemo šifro razpon artiklov (sestavin) za katere želimo tiskati podatke.
 • Po – možna je izbira med Normativu in Delovnem nalogu.
 • Samo aktivni – v kolikor je ta opcija vklopljena, se pripadnost izpisuje samo za aktivne podrejene artikle (sestavine).
 • Mat. sestavnica od do – vnos razpona šifer izdelkov (polizdelkov) v katerih želimo dobiti izpis pripadnosti artikla.
 • Klasifikacija od do – vnos razpona klasifikacij izdelkov (polizdelkov) v katerih želimo dobiti izpis pripadnosti artikla.
 • Skupine artiklov od do – vnos razpona skupin izdelkov (polizdelkov) v katerih želimo dobiti izpis pripadnosti artikla.
 • Samo aktivni – v kolikor je ta opcija vklopljena, se pripadnost izpisuje samo za aktivne nadrejene artikle (izdelke).
 • Razvrščanje – izbira sistema razvrščanja podatkov na izpisu; možna je izbira med Po šifri in Po nazivu.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev– izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.


Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Na izpisu so prikazane šifre izdelkov (polizdelkov) v katere se določena sestavina vgrajuje, v kakšni količini se vgrajuje (ali je količina podana za 1, 10, 100 ali 1000 enot izdelka) ter predviden izmet v %.

Z gumbom Preglednica prikažemo enake podatke, kot so v izpisu tudi v preglednici.

Preglednica je dvostopenjska: Na prvi stopnji so prikazani podatki artikla za katerega prikazujemo pripadnost, na drugi stopnji (gumb naprej) pa je prikaz normativov (nadrejenih artiklov) v katere se izbrani artikel vgrajuje kot sestavina.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju (opcija po delovnem nalogu):

 • Artikel od do – vpišemo ali izberemo šifro razpon artiklov (sestavin) za katere želimo tiskati podatke.
 • Po – možna je izbira med Normativu in Delovnem nalogu
 • Samo aktivni – v kolikor je ta opcija vklopljena, se pripadnost izpisuje samo za aktivne podrejene artikle (sestavine).
 • Knjiga DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere želimo izpis pripadnosti.
 • Leto od do  – izberemo razpon let delovnih nalogov za katere želimo izpis pripadnosti.
 • Številka od do – izberemo razpon delovnih nalogov za katere želimo izpis pripadnosti.
 • Datum od do – izberemo razpon datumov delovnih nalogov za katere želimo izpis pripadnosti.
 • Datum zaključka od do – izberemo razpon datumov zaključka delovnih nalogov za katere želimo izpis pripadnosti.
 • Rok izdelave od do – izberemo razpon datumov roka izdelave delovnih nalogov za katere želimo izpis pripadnosti.
 • Naročnik od do – izberemo razpon naročnikov delovnih nalogov za katere želimo izpis pripadnosti.
 • Status naloga – določimo katere statuse nalogov upoštevamo v pregledu.
 • Samo aktivni – v kolikor je ta opcija vklopljena, se pripadnost izpisuje samo za aktivne nadrejene artikle (izdelke).
 • Razvrščanje – izbira sistema razvrščanja podatkov na izpisu; možna je izbira med Po šifri in Po nazivu.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev– izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Izpis je razdeljen na dva dela. V prvem delu je prikazano v katerih delovnih nalogih (knjiga/leto/številka delovnega naloga) izbrani artikel (šifra in naziv artikla) nastopa kot izdelek. Prikaže se podatek o razpisani količini in izdelani količini. V drugem delu je prikazano v katerih delovnih nalogih (knjiga/leto/številka delovnega naloga, šifra izdelka in naziv izdelka) izbrani artikel nastopa kot sestavina. Prikaže se podatek o količini izdelka ter o količini artikla kot sestavnega dela v delovnem nalogu. Na koncu izpisa je še seštevek artikla kot količina, ki je bila razpisana kot izdelek oziroma kot količina, ki se je porabila v delovnih nalogih.

Z gumbom Preglednica prikažemo enake podatke, kot so v izpisu tudi v preglednici.

V kolikor v preglednici označimo določen delovni nalog lahko preko desnega dvoklika z miško na tej vrstici ali izbire gumbavstopimo v podatke sestavine delovnega naloga. Funkcija ni aktivna na vrsticah kjer se podatek prikazuje kot izdelava (izdelek).

V tem prispevku