Avtomatski obračun prispevkov za zavarovanje za delo dijakov

Funkcionalnost programa, ki je vgrajena v SAOP program Drugi osebni prejemki, je namenjena hitri pripravi obračuna zavarovanja dijakov na obvezni delovni praksi ter pripravi in oddaji obrazca Rek-1a. Za uporabo omenjene funkcionalnosti je potrebna aktivacijska koda in povezava na modul Obračun storitev (OST).

Nastavitve programa – povezava s programom Obračun storitev

Povezavo s programom Obračun storitev uredimo v Nastavitvah programa na zavihku Povezave.Za uporabo omenjene funkcionalnosti programa na glavnem meniju izberemo Pripomočki ter nato Zavarovanje dijakov na praksi.Po aktivaciji pripomočka (v polje vpišete aktivacijsko kodo ter jo potrdite) se odpre nastavitveno okno.Iz Šifranta pogodb izberemo vrsto pogodb, na kateri želimo obračunati omenjeno delo in za katero se bodo generirale pogodbe za zavarovanje.
Leto – izberemo leto obračuna pogodb
Veljavnost pogodbe od – do – vpišemo, za katero obdobje bomo pripravili obračun in za katero obdobje se bodo formirale pogodbe
Datum izplačila – vpišemo datum izplačila (plačila dajatev)
Skupina od - do – iz šifranta skupin (razredov) v programu Obračun storitev izberemo skupino, razred, za katero bomo pripravili obračun.Odpri nov obračun – polje označimo s kljukico za avtomatsko odpiranje novega obračuna
Obračun za pogodbe – polje označimo s kljukico, če želimo, da se bo za vse dijake oziroma člane skupine, ki smo jo izbrali za obračun, avtomatsko pripravil tudi obračun pogodb.
Torej: Če v nastavitvah označimo s kljukico polje Odpri nov obračun, bo pripomoček poleg pogodb odprl tudi nov obračun za novo nastale pogodbe. Kljukica Obračun za pogodbe bo nove pogodbe uvrstila v tako odprt nov obračun.
Vrsta izplačila – v šifrantu vrst izplačil mora biti vnesena vrsta izplačila za obračun dela dijakov (čeprav izplačila ni). Kliknemo na gumb. Dodamo nov zapis in na način, kot je na spodnji sliki dodamo novo vrsto izplačila. Potrdimo.Nadaljujemo z nastavitvami.Po potrditvi pripomoček za vsakega dijaka (člana skupine) iz izbranih skupin generira pogodbo z izbrano šifro, veljavnostjo pogodbe in datumom izplačila.

Opozorilo !

V primeru, da kateri od dijakov (članov skupine) nima vnesenega transakcijskega računa (v večini primerov jih nimajo – za obračun v programu Drugi osebni prejemki oziroma formiranju pogodb pa so obvezni), bo program po potrditvi sam dodal zapise na stranko dijaka na zavihek Bančni račun (izpolnil se bo zapis za račun, brez številke TRR-ja, saj le-ta za obračun ni potrebna). Omenjeno opozorilo torej potrdimo z Da.Primer, kako program sam izpolni podatek na zavihku Bančni računi:Ko potrdimo obdelavo, program javi naslednjo informacijo:

Postopek vnosa dajatev

Na ustrezni vrsti obračuna (v našem primeru je to Delo dijakov (obv.)), je potrebno najprej vnesti ustrezne dajatve ter bančne račune, na katere se dajatve nakazujejo. Za avtomatsko pripravo temeljnice izpolnimo tudi Konto v dobro in Konto v breme.

Pogodbe

Pogodbe so se generirale že z uporabo pripomočka za generiranje pogodb. Tu jih lahko pregledamo, če želimo.Obračun pogodbTudi obračun se je avtomatično pripravil že z uporabo pripomočka za generiranje obračunov.

 

S klikom na gumbse odpre preglednica vseh pogodb za vse dijake iz izbranega razreda (skupine). V primeru, da želimo kakšnega dijaka izločiti iz obračuna, se postavimo nanj in kliknemo na ikono za briši zapis. Preglednico zapremo.

 V primeru, da podatke v obračunu spreminjamo, kliknemo še na. Izvede se ponovni obračun.

Pred tiskanjem npr. rekapitulacije, pošiljanjem obrazca Rek na eDavke in izvozom v Plačilni promet, je potrebno obračun zaključiti. To storimo tako, da se postavimo na obračun, kliknemo na ikono za Popravi zapis in polje Obračun zaključen označimo s kljukico. Potrdimo. 

Priprava obrazca Rek-1a

Za prenos obrazca Rek na eDavke izberemo ikono za tiskanje, REK Obrazci ter obrazec REK1 a.

Polji Obrni vrstni red naziva prejemnika in Davčna številka dijaka označimo s kljukico ter kliknemo na. XML datoteko shranimo na želeno mesto. Potrdimo prenos na eDavke, izberemo ustrezen certifikat in obrazec oddamo.

Priprava plačilnih nalogov

Plačilne naloge za ustrezne dajatve pripravimo na ikoni za Izvoz podatkov – Priprava podatkov za plačevanje.

Priprava temeljnice za Dvostavno knjigovodstvo

Temeljnico za prenos v Dvostavno knjigovodstvo pripravimo na ikono za Izvoz podatkov – Priprava podatkov za DK. 

 
Pripravi se kontrolni izpis (na podlagi nastavitev kontov). Pripravljeno temeljnico prenesemo v Dvostavno knjigovodstvo – Posredno knjiženje, kjer temeljnico lahko še pregledamo, po potrebi dopolnimo in poknjižimo v glavno knjigo.

V tem prispevku