Dodajanje novih popustov - stranke

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Popust - stranke, kamor vpišemo podatke o popustu vezanem na skupino artiklov, skupino strank, datum in količino.

Skupina artikla - vpišemo skupino artikla na katero je vezan določen odstotek popusta oziroma jo poiščemo v šifrantu Skupine popustov. Na tem mestu lahko skupine artiklov tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Skupina stranke - vpišemo skupino stranke na katero je vezan določen odstotek popusta oziroma jo poiščemo v šifrantu . Na tem mestu lahko skupine strank tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Mejna količina – vpišemo količino v osnovni merski enoti za katero bo veljal določen odstotek popusta.

Datum začetka – vpišemo datum začetka veljavnosti popusta oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Program vedno ponudi tekoči datum.

Datum konca - vpišemo datum konca veljavnosti popusta oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Če podatek ni izpolnjen, velja do začetka veljavnosti naslednjega zapisa. Datum konca veljavnosti ne sme biti manjši od datuma začetka veljavnosti popusta.

Odstotek popusta – vpišemo odstotek popusta za kombinacijo datum, artikel in stranka. Najvišja vrednost je 100 (vnašamo podatek na 3 cela in 2 decimalni mesti).

 

Gumb Spremeni popuste  nam aktivira masovno spreminjanje popustov. Ta gumb se upravlja z varnostnim sistemom.

 

Gumb Kopiraj popuste nam omogoča kopiranje vseh popustov za določeno skupino strank.

Odpre se okno, kjer podamo nastavitve za kopiranje. V tem pripomočku lahko pustimo polje »Skupina popusta artikli« neizpolnjeno in tako pomeni, da se bodo vsi zapisi na določeni skupini strank prekopirali v skupino, ki jo podamo v spodnjem delu nastavitev kopiranja. V novo ali isto skupino se za določen dan prekopirajo vsi veljavni popusti, ki veljajo za podano skupino strank.

 

IZ POPUSTA

Skupina popusta artikla – vpišemo oziroma izberemo šifro popusta za artikle, ki je osnova za pripravo novih popustov.

Skupina popusta stranke – vpišemo oziroma izberemo šifro popusta za stranke, ki je osnova za pripravo novih popustov.

 

Datum veljavnosti – Vpišemo oziroma izberemo datum veljavnosti popustov, ki je osnova za pripravo novih popustov.

 

V POPUST

 

Skupina popusta artikla – vpišemo oziroma izberemo šifro popusta za artikle za nove popuste.

Skupina popusta stranke – vpišemo oziroma izberemo šifro popusta za stranke za nove popuste.

 

Datum začetka – vpišemo oziroma izberemo datum začetka veljavnosti novih popustov.

Datum konca – vpišemo oziroma izberemo datum konca veljavnosti novih popustov. Podatek je lahko prazen.

V tem prispevku