Opozorila na vnosu Prisotnosti otrok v vrtcu

Pri vnosu prisotnih/odsotnih dni otrok pri obračunu oskrbnine so dodane nove kontrole. Kaj pomenijo opozorila si preberite tukaj...

Pri vnosu dni na formi Obračun – Storitve - Skupine v enoti - Prisotnost po otrocih


so dodane nove kontrole, ko pritisnete na gumb Potrdi in pojavi se lahko sledeče opozorilo: 


Kontrole preverjajo naslednje:

  • v primeru, da je vpisano negativno število v koloni Prisoten, Odsoten, Rezervacija:

  • v primeru, da je vpisano število v koloni Prisoten v vrsticah vezanih na poračun in stornacijo različno: 

  • v primeru, da je vpisano število v koloni Vpisan različno od seštevka števil iz kolone Prisoten, Odsoten in Rezervacija: 


Zaradi teh dodanih kontrol smo preprečili, da bi prihajalo do napačnih poračunov, kadar ste spregledali, da so dnevi v stornacijski in poračunski vrstici neusklajeni. Če je pravilno, da so dnevi neusklajeni, potem opozorilo lahko ignorirate.

V tem prispevku