Prenovljena grafična podoba vnosnih form Računov in Predračunov

V modulu Fakturiranje smo zaradi večje preglednosti spremenili podobo vnosnih form računov in Predračunov. Funkcionalnosti ostajajo nespremenjene, razen za načine plačil, katere so predstavljene pod točko 4.


1. Zavihek Splošno 


Prej

  • Način dostave in pariteto smo prestavili v zavihek Dostava.
  • Okno opombe smo prestavili v zavihek Dodatno.

 Potem

  • Okna, katerim je potrebno vpisati podatke so prerazporejena in grupirana v sklope.


2. Zavihek Dostava (prej Naslovi)

Prej

  • Označena okna smo prestavili v zavihek Plačilo, ki je nov zavihek.

Potem

  • Med podatki plačnika, če ima plačnik dodatno davčno številko, jo lahko zberemo iz spustnega seznama.
  • Označene podatke Dostava smo prestavili iz zavihka Splošno.
  • Označene podatke Kupčevi podatki smo prestavili iz zavihka Analiza.

3. Zavihek Dodatno (prej Analitike)

Prej

 Potem

  • Okno opombe smo prestavili iz zavihka Splošno.


4. Zavihek Plačilo (nov zavihek)

Potem

  • Okna v zavihku Plačila smo prestavili iz zavihka Naslovi.

  • Če izberemo gotovinska prodaja se nam način plačila pokaže takoj še pred izstavitvijo računa in se ne odpre več v novem oknu.


5. Zavihki Opisi, Vrstice in Veze so brez spremembe.

V tem prispevku