RS 2021.12.001

Kadrovska evidencija

 • Istorija radnika
  • Omogućen uvid u podatke koji se menjaju na temelju označenog zapisa istorije.
  • Dodano novo polje koje sadrži naziv iz povezanih šifrarnika (nazivi statusa radnika, mesta troška i ostalih analitika, opština, nazivi osnovica radnika itd.)
  • V preglednico zaposlenih in v OLAP analizo Struktura zaposlenih sta dodana podatka šifra urnika in naziv urnika.

Obračun plata

 • Omogućen uvid u podatke koji se menjaju prilikom izvršavanja promena radnika (istorija) ulaskom u obračun.

ePoštar

 • odpravljena težava, ko pri vnosu sporočila za storitve preko poštnega strežnika, ni bilo možno dodajati parametrov s pomočjo spustnega menija z klikom na desni gumb miške.

Naročanje dobaviteljem in kupcev

 • na prevzemih smo dodali možnost uvoza preko elekronskih poti (ZZI) prejetih eDobavnic v prevzeme.
 • pri izbiri artiklov s pomočjo tipke F5 smo uredili prikaz datuma zadnjega prejema in zadnje izdaje tako, se upoštevajo vsi prometni podatki in ne samo prometni podatki tekočega leta.
 • Odpravljena težava pri serijskem tiskanju dobavnic, ko se pri tiskanju ni uporabil ustrezni QRD vzorec.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Na bazo SF smo dodali dve novi funkciji za pripravo podatkov podatkovnega skladišča. Ena pripravlja podatke o materialni sestavi artiklov(ufn_SAOPBI_Artikli_Sestava) druga o tehnološki sestavi artiklov (ufn_SAOPBI_ Artikli_Tehnologija).
 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; pohitritev procesa usklajevanja (enkratni zagon ali zagon preko razporejevalca-opravila) ter odprava težav omejitev izvajanja po stroškovnih mestih, nosilcih in referentih.

Obvladovanje kakovosti

 • Medfazna kontrola – na karakteristiki posamezne operacije je dodan podatek ali je proces pod kontrolo ali ne. Določi se avtomatsko na enak način, kot se skozi izris kontrolne karte. Karakteristike za katere je proces izven kontrole se v preglednici karakteristik operacij obarvajo sivo.
 • Certifikatna listina – dodana nova nastavitev (v nastavitvah programa; zavihek »splošno«) ali se pri pripravi certifikatne listine na vhodni kontroli upoštevajo le artikli katerim s vodijo zaloge po serijah ali vsi artikli.

Programski vmesnik API

 • Izdelani sta novi metodi Add/ModifyWorkOrder, ki omogočata vpis novega delovnega naloga oziroma spreminjanje delovnega naloga programa VRP.
 • Izdelana je nova metoda getOrderRealisation, ki za posamezno stranko in artikel prikaže podatek o skupno naročeni količini, že realizirani količini in razliki.
 • Izdelana je nova metoda GetUser za pridobivanje podatkov o operaterjih iCentra.
 • Izdelani novi metodi za dodajanje in spreminjanje podatkov referenta Add/ModifyClerk

Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Usklajene kontrole in poenoten postopek procedure brisanja osnovnega sredstva vnesenega iz modula novih prejetih računov v modulu Novi prejeti računi in v programu Osnovna sredstva meni preglednica osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter iz menija Pripomočki / Brisanje osnovnega sredstva izbor za registrsko številko.
 • Osnovno sredstvo in vrstico računa je dovoljeno brisati dokler je račun na statusu neknjiženo ali nepreneseno v glavno knjigo. Program javi opozorilo.
 • Osnovno sredstvo je dovoljeno brisati iz registra osnovnih sredstev dokler vsebuje le zapise, ki nastanejo ob prvem vnosu (nabava, vpis amortizacijske stopnje).
 • Osnovno sredstvo ni dovoljeno brisati iz registra v primeru, da so bile vnesene že dodatne spremembe, je bil določen vir financiranja, reverz, je že vključen v inventuro ali gre za najem.

Stranke in bančni računi

 • Potrditev/odstranitev kljukice za IBAN obliko računa: vpisana vrednost pri dodajanju/spremembi računa se shrani. Po nadgradnji se za vse račune, ki imajo oznako države v šifrantu držav določeno SEPA=Da, se kljukica avtomatsko osveži. To velja tudi za nekatere države, ki niso v SEPA območju a imajo IBAN obliko (seznam iz IBAN Country List (bank-code.net)).

Plačilni promet

 • Forma plačilnih nalogov: 
  • v sklop podatkov Prejemnika je na nalog dodano polje Država banke in Posta. 
  • Urejena je kontrola na IBAN/neIBAN obliko zapisa računa prejemnika glede na kljukico v polju IBAN na računu stranke. 
 • Priprava plačilnih nalogov: samo za strukturo Halcom je dodana kontrola na obvezno strukturo IBAN računa in okno za prikaz rezultata testiranja plačilnih nalogov pred pripravo datoteke s plačili. Kolone v formi so navedene samo tiste, za katere je podatek pred pripravo datoteke obvezen. Če je za plačilo v koloni prazen zapis, se priprava datoteke ne bo izvedla. 

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Plačevanje: Odpravljena je bila težava povezovanja plačila na izpisku z zbirnim plačilnim nalogom. Pri iskanju povezave po nalogu v PP program ni upošteval datum brisanja na nalogih.
V tem prispevku