SDD – trajniki od verzije 2021_06 naprej

Od verzije 2021_06 naprej je spremenjen način priprave SDD (trajnikov). Do sedaj je SDD (trajnike) pripravljalo iz prvega bančnega računa na stranki uporabnika.

 

Od verzije 2021_06 naprej pa pripravi SDD iz privzetega bančnega računa (obarvano zeleno ozadje).


Večina vrtcev in šol ima samo en bančni račun. V primeru, da ta bančni račun ni nastavljen kot privzet (ima belo ozadje), ga je potrebno nastaviti kot privzetega, sicer nam ne bo uvozilo datoteke s trajniki na UJP.


Kako nastavimo privzeti bančni račun


V obračunu storitev izberemo »Nastavitve programa«.Gremo na zavihek »Povezave« ter kliknemo na pri »Šifra stranke uporabnika«.


Odpre se nam šifrant strank z nazivom stranke vaše ustanove. Kliknemo na popravi zapis.


Izberemo zavihek »Bančni račun« ter kliknemo na bančni račun, ki želimo, da je privzeti. Spodaj levo kliknemo na »Privzeti TRR«.


Ozadje se bo obarvalo zeleno, to pomeni, da je izbran bančni račun privzet.

Tudi v primeru, ko imamo samo en bančni račun in ni ozadje obarvano zeleno, moramo klikniti na »Privzeti TRR«.

Ponovna priprava datoteke za SDD


Ko imamo izbran privzeti TRR, lahko ponovno pripravimo datoteko za trajnike. Ponoven zaključek obračuna ni potreben, ampak se samo datoteko za trajnike še enkrat izvozi iz OST.

V tem prispevku