Napake pri prenosu obračuna iz OST v SPR

Vsake toliko časa se med zahtevki pojavi vprašanje oziroma prošnja za pomoč, za neprenesene račune iz programa OST v program Spremljanje računov. Pojavi se Dnevnik prenosa z naslednjo vsebino:Na Dnevniku prenosa, dobimo prikaz seznama računov, kateri niso bili preneseni v SPR.Tukaj je prikazana številka računa in opis napake. (primer račun številka 103 in napaka »Zapis ni poknjižen. Zapis že obstaja«). Računa iz OST v SPR ni preneslo, ker račun s to številko v programu SPR že obstaja. V programu OST je prišlo do podvajanja številk računov. To se pojavi v primeru ko imamo v programu OST odprta dva obračuna, ki pa še nista zaključena. Primer: obračun za zaposlene in obračun storitev za učence, ali obračun storitev za učence in obračun za vrtec itd..V primeru, ki je prikazan se nahajamo na obračunu številka 25. Predhodni obračun pa še ni zaključen. Program nas na to opozori, če nadaljujemo z zaključkom bo prišlo do težav zaradi številk računov. Ob zaključku novega obračuna program preveri zadnjo številko računa v predhodnem obračunu in od te številke se potem številke računov povečujejo.


V primeru da predhodni obračun še ni zaključen se pričnejo računi zopet številčiti od številke ena (1).V tem primeru vidimo da imamo številke računov  v obračunu, ki smo ga kljub opozorilu zaključili, od 1 do 516. Računi s temi številkami pa že obstajajo, saj smo v obračunih med letom že prišli do številke 3986. Pri prenosu iz OST v SPR pa boste sedaj prišli do težave ki smo jo omenili na začetku. 

V tem prispevku