Uvoz subvencij za prehrano

Uvoz subvencij s portala MIZŠ v šifrant Subvencij obrokov, ki se nahaja v meniju Evidentiranje obrokov, upošteva naslednja pravila:

  • datum kreiranja odločbe se ne upošteva; 
  • ne upoštevajo se zapisi, kjer je datum »Veljavnost vloge od« enak »Datumu prekinitve«
  • vrstni red branja zapisov o subvencijah je enak vrstnemu redu, kot je zapisan v datoteki (znotraj ene EMŠO začnemo pri najstarejšem zapisu in nadaljujemo do zadnjega).

V preglednici Subvencije obrokov se nahaja kolona Zadnji popravek, kjer dobimo informacijo, da je program na teh zapisih nekaj popravljal.Če te kolone ne vidimo, z desnim klikom na tabeli izberemo možnost Privzeto, da nam na zaslon prikliče to kolono.V preglednici je tudi barvanje vrstic, ki opozori v primeru, da se za subvencijo malice ali subvencijo kosila termini veljavnosti odločbe prekrivajo:

Uvoz subvencij in avtomatski poračun

Vsem strankam, katere uvažate subvencije in hkrati uporabljate kodo za avtomatski poračun subvencij obrokov, ODSVETUJEMO vpis nastavitev Poračun obrokov – polje Leto poračuna in Mesec poračuna.
Za katere subvencije je potrebno narediti poračun ugotovite tako, da v preglednici Subvencije obrokov sortirate podatke v koloni Zadnji popravek, kjer dobimo informacijo, da je program na teh zapisih nekaj popravljal in subvencijam z datumom »Veljavnosti vloge od« starejšim, kot je datum obračuna (za mesec oktober bodo torej to, vse spremenjene odločbe z Veljavnostjo vloge od v mesecu septembru) ročno vnesemo podatke za avtomatski poračun:Poračun s kodo za poračune naredimo tako, tako da se postavimo na zapis s subvencijo, s klikom na ikonoPopravi zapis in ustrezno izpolnimo polje, vezano na poračun subvencij.
V okence Leto poračuna vpišemo leto, v katerem se trenutno nahajamo, mesec poračuna, pa mesec, v katerem želimo poračun obračunati in pa še nazadnje, v spustnem seznamu Subvencije poiščemo preteklo subvencijo otroka.

V tem prispevku