Razlika med brisanjem dnevnikov ter odklepanjem dnevnikov v Blagajniškem poslovanju

Odklepanje dnevnikovObdelava omogoča odklepanje že prenesenega dnevnika v glavno knjigo oz. posredno knjiženje. To pomeni, da ko odklenemo dnevnike, so podatki spet na voljo za ponoven prenos v glavno knjigo.

Ob izbiri obdelave Odklepanje dnevnikov se nam odpre spodnje okno:

  • Šifra blagajne – vpišemo šifro blagajne oziroma jo izberemo iz šifranta blagajn s pritiskom na funkcijsko tipko F2.
  • Leto - vpišemo leto v katerem poslovnem letu bomo odklepali dnevnik
  • Številka dnevnika od… do… - vnesemo številke dnevnikov, ki jih želimo odkleniti. Odklepamo vedno do zadnjega dnevnika.

Brisanje dnevnikov:
Program omogoča odklepanje že zaključenega dnevnika. To pomeni, da se po končani obdelavi brisanje dnevnikov, lahko vnese še dodatne vrstice (prejemke ali izdatke) in nato zaključi blagajno.

Ob izbiri obdelave Brisanje dnevnikov se nam odpre spodnje okno: 

  • Šifra blagajne – vpišemo šifro blagajne oziroma jo izberemo iz šifranta blagajn s pritiskom na funkcijsko tipko F2. 
  • Leto - vpišemo poslovno leto, v katerem brišemo dnevnik
  • Številka dnevnika od… do… - vnesemo številke dnevnikov, ki jih želimo brisati. Brišemo vedno do zadnjega dnevnika.
V tem prispevku