Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno prakso po 1.1.2023 - dopolnjeno 12.2.2024

V Uradnem listu št.162 iz dne 23.12.2022 je bila objavljena sprememba drugega (2.) odstavka 12. člena  (Plačila vajencem, dijakom in študentom) in sicer se po novem glasi:

»Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 15 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec, za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.«

Sprememba velja za vse obračune od januarja 2023 naprej, torej opravljena praksa od 1.1.2023 naprej.

V programu Drugi osebni prejemki morate ustrezno spremeniti nastavitve na osnovni maski posameznega obračuna.

Delo dijakov - obvezna praksa

Ob odprtju prvega Obračuna za Delo dijakov (obv.) v letu 2023 morate v razdelku Znesek nagrade po uredbi po novem vpisati 15% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec.

V tem prispevku