Pošiljanje e-mailov iz Saopa preko Microsoft Office365


Obveščam vas, da smo izdali novo verzijo Saop 2022.16.003, kjer smo prilagodili pošiljanje emailov iz programa glede na nove varnostne zahteve OFFICE365.
Posodobite si program na novo verzijo.
 
OPOZORILO: 

Trenutno OFFICE365 še vedno dovoli basic authentication za priklop na njihov SMTP server. V prihodnosti bo Microsoft to funkcijo onemogočil.
 
Iz Saop programa imamo dve možnosti preklopa na SMTP OFFICE365:
 
Vklop dvostopenjske avtentikacije (pridobimo APP PASSWORD):
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/security-and-compliance/set-up-multi-factor-authentication?view=o365-worldwide
 
Nastavitev konektorja na office365 (ne potrebuje avtentikacije na SMTP server):
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/set-up-connectors-to-route-mail
 
O tem opozorilu se pogovorite z vašimi informatiki.

Če se odločite, da boste uporabili način avtentikacije preko APP PASSWORD je potrebno, da se le tega generira po navodilih: Manage APP PASSWORD

Ko enkrat generirate APP PASSWORD je potrebno le tega vnesti v ePoštarja.

To lahko uredite po navodilih od točke 15. naprej:

Vnos APP PASSWORD

V tem prispevku