Obračun invalidnine v breme ZPIZ - dopolnjeno 26.2.2024

Že pri obračunu plače za mesec januar 2024 smo vas obvestili, da se pri strankah, katere v obračunu plače obračunajo Invalidnino ter zahtevajo povračilo s strani ZPIZ-a pojavi nevšečnost pri pripravi plačilnega naloga za zdravstveno zavarovanje (in poškodbe pri delu), saj se obvezni zdravstveni prispevek ne sme obračunat od invalidnine.

Saop program za obračun plač še ni dopolnjen, da se od invalidnine ne bi obračunal obvezni zdravstveni prispevek, torej velja, da je potrebno tudi za obračun plače za mesec februar postopati na isti način, kot je to veljalo za obračun plače za mesec januar 2024. Navodila, kaj je potrebno pri obračunu plače izvesti – dopolniti v Plačilnem prometu se nahajajo TUKAJ!

Ko bo program za obračun plač ustrezno dopolnjen, vas bomo obvestili.

V tem prispevku