Zahtevek za povračilo stroškov osebam z začasno zaščito (begunci iz Ukrajine)

Ker je potrebno za osebe z zaščito (begunci iz Ukrajine) ločeno oddati zahtevek na MIZŠ, za povračilo stroškov predlagamo, da se za begunce iz Ukrajine vpiše 100% doplačila za malico in kosilo.

Šifra doplačnika naj ne bo MIZŠ, ki ga uporabljamo za subvencije otrok iz Slovenije. Predlagamo, da se doda v šifrant strank še eno stranko z nazivom »MIZŠ za Ukrajinske otroke«. Tako  bomo lahko dobili ločen izpis zneska za doplačnika »MIZŠ« in »MIZŠ za ukrajinske otroke«. Na tak način bomo lahko primerjali pravilnost zneska na zahtevku za povračilo z zneskom doplačila na obračunu.

V doplačnike storitev vpišemo otrokom iz Ukrajine 100% doplačilo za malico in kosilo z doplačnikom »MIZŠ za Ukrajinske otroke«, tako kot je prikazano na spodnjih slikah.

 V primeru, da je potrebno narediti tudi poračun za pretekle mesece vpišemo željeni znesek doplačila, namesto odstotek doplačila.

Ko naredimo obračun lahko primerjamo znesek na izpisu šolske prehrane za MIZŠ za otroke iz Slovenije

z zneskom na izpisu »Obračun za doplačnika«, kjer se omejimo samo na stranko »MIZŠ«.Nato naredimo še izpis »Obračun za doplačnika«, kjer se omejimo samo na stranko »MIZŠ za Ukrajinske otroke«.Znesek na obračunu za doplačnika »MIZŠ za Ukrajinske otroke« mora biti enak, kot je poročano na »Zahtevku za povračilo stroškov prehrane osebam z začasno zaščito (begunci iz Ukrajine)«.Količine za vpisati v zahtevek dobimo tako, da naredimo izpis »Analiza prijavljenih in koriščenih obrokov« kjer se omejimo samo na otroke iz Ukrajine ali pa obroke preštejemo v neposrednem vnosu.
V primeru, da imate veliko število otrok iz Ukrajine oddajte zahtevek, ker imamo možnost z aktivacijsko kodo pridobiti tudi izpis subvencije šolske prehrane za doplačnika »MIZŠ za Ukrajinske otroke«.Z aktivacijsko kodo bi pridobili izpis subvencij za otroke iz Ukrajine, ki je enak izpisu subvencij za MIZŠ za  otroke iz Slovenije.

V tem prispevku