2024.02.002

TDR Trgovina na drobno

  • Odpravljena je bila napaka, ko program v določenih primerih gotovinskega računa iz modula TDR ni uspel poknjižiti v izdajo MSP. Posledično je ostala zaloga nespremenjena, dokler dokumentov nismo popravili v pripomočkih modula TDR.

Artikli

  • Cenik artiklov - urejeno polnjenje datuma začetka od/do na ceni artikla, v primeru vpisanih datumov cenovnega področje, ki velja kot pogodbeni cenik.
  • Artikli - cene, urejeno polnjenje Cena z DDV glede na Privzeto oznako DDV iz Cenovnega področja.

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto: Pri prenosu v novo obračunsko leto se na odprte postavke zapišejo tudi podatki o povezanih pogodbah. Če je prenos v novo obračunsko leto že narejen, se izvede dopolnitev obstoječih knjižb/ odprtih postavk.

KE Kadrovska evidenca

  • Odločbe o dopustu
  • Odpravljena težava s shranjevanjem odločb o dopustu v eRegistrator.

mojINFO

  • Odpravljena težava z vrivanjem malice znotraj obstoječih dogodkov.
V tem prispevku