mojINFO (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Dodan meni Ocenjevanje :
  • Vnos ocen - glede na organizacijsko strukturo je vodjem omogočen vnos ocen za svoje zaposlene.
  • Moja ocenjevanja - zaposlenemu je za posamezno ocenjevalno obdobje omogočen vpogled v kriterije, opise kriterijev ter ob zaključenem ocenjevalnem obdobju v svoje ocene.
 • Poenoten prikaz podatkov o zaposlenem:  Šifra-Priimek Ime.
2023.09.001
 • Omogočena je izbira leta in meseca na mesečni evidenci prisotnosti.
 • Omogočeno je vrivanje malice v celodnevni dogodek.
 • Urejeno je dodajanje malice, če je začetna prisotnost zabeležena na uri.
 • Urejeno je predlaganje časa konca malice, glede na nastavitve iz registracije prisotnosti.
 • Omogočeno je označevanje celega zapisa časa začetka in časa konca dogodka s tipko tab.
 • Urejen je status v primeru veriženja dogodkov prihod-službeno potovanje-odhod.
 • Dodan je prikaz dopusta za vodjo na pregledih Prijava odsotnosti – Pregled porabe dopustov zaposlenih.
 • Dodan prikaz dopusta za vodjo na pregledu Prijava odsotnosti – Vse odsotnosti.
 • Upošteva se aktivnost namestnika na pregledu Evidenca prisotnosti – Zbirnik ur zaposlenih.
 • Upošteva se aktivnost namestnika na pregledu Prijava odsotnosti – Vse odsotnosti.
 • Upošteva se aktivnost namestnika na pregledih Prijava odsotnosti – Pregled porabe dopustov zaposlenih.
 • Dodana nova vrstica na pregledu informacij o dopustu.
 • Urejeno je, da se v organigramu organizacije, seznamu Vse odsotnosti in Vse prisotnosti vidi samo aktivne zaposlene.

2023.08.001
 • Na formo za registracijo in prijavo je dodana verzija programa mojINFO.
 • Prijava koriščenja ur - na obvestilo, ki ga prejme vodja, je poleg termina koriščenja ur dodano še število prijavljenih ur za koriščenje.
 • Potrjevanje odsotnosti:
  • Pripravljen tooltip s prikazom števila ur za koriščenje, ki so na razpolago za potrditev.
  • Dopolnjen tooltip s prikazom števila dni, ki so na razpolago za potrditev.

2023.06.001
 • Omogočeno pošiljanje službenih zadev na ločen e-naslov zaposlenega.
 • Urejeno razvrščanje dokumentov kadrovske dokumentacije.
2023.05.001
 • V stranskem meniju se pokažejo labele, ko se z miško zapeljemo čez.
2023.02.001
 • Omogočeno je aktiviranje uporabe kompleksnih gesel web operaterjev pri prijavi v mojINFO.
 • Odpravljena je težava pri prijavi dopusta v primeru, ko  zaposleni ni vpisan v modul Registracija prisotnosti.
 • Vodjem je omogočen pregled dopustov svojih zaposlenih.
2022.17.001
 • Organigram organizacije
  • Dodan je naziv enote organizacijske strukture na nivoju vodje enote organizacijske strukture
  • Dodan je filter za iskanje zaposlenega znotraj organigrama
  • Dodan je filter za pregled posamezne enote organizacijske strukture
2022.16.001
 • Urejen prikaz podatkov o koriščenju ur v obliki hh:mm
 • Dodan stolpec s časom trajanja posameznega dogodka v evidenci prisotnosti

2022.15.001
 • Omogočeno je nalaganje dokumentov različnih formatov (.bmp, .jpg, .jpeg, .png ) v kadrovsko dokumentacijo zaposlenega.
 • Preklicani dopusti niso več vidni na dashboardu.
 • Omogočeno je filtriranje po organizacijskih enotah.
 • Urejeno je pošiljanje e-pošte v primeru zavrnjenega dopusta in ročnega vnosa s strani vodje.
2022.14.001
 • Odpravljena težava z vnosom dogodkov v primeru izbire angleškega jezika na spletnem operaterju.
 • Odpravljena težava pri prijavi v primeru daljših ID spletnih operaterjev (nad 30 znakov).
2022.13.002
 • Urejen prikaz naziva dogodka v preglednici Mesečna evidenca v primeru prisotnosti in malice v istem dnevu. Odpravljena težava s prikazom drsnikov na zaslonu Mesečna evidenca.
 • Urejeno odpiranje meseca dopusta v primeru klika na Preveri možne konflikte. Če gre za odsotnost v prihodnjih mesecih, se postavimo na prvi mesec, ko se dopust začne. 
 • V primeru zavrnjenega ali delno potrjenega dopusta se pošlje na e-mail zaposlenega tudi razlog zavrnitve in morebitna opomba. 
 • V primeru dodajanja izrednega dopusta je dodan razlog za izredni dopust, ki se pošlje tudi na e-mail vodje, ki potrjuje.
 • Zapis "Zaposleni/a" je pripravljen glede na spol zaposlenega.
 • Pripravljen angleški prevod aplikacije.
2022.12.001
 • Na zaslonu Prijava odsotnosti je dodan Koledar, kjer zaposleni lahko vidi vse svoje odsotnosti po mesecih.
 • V primeru izbora drugega jezika, se prevedejo nazivi odsotnosti, nazivi dogodkov in razlogi za izredni dopust.
 • Dopolnitve v sklopu Prijava odsotnosti/Vrste odsotnosti - dodan drsnik, urejena izbira zaposlenih ter prikaz izbranih zaposlenih v primeru pomika med meseci.
 • Urejen prikaz naziva dogodka v preglednici Mesečna evidenca v primeru prisotnosti in malice v istem dnevu. Odpravljena težava s prikazom drsnikov na zaslonu Mesečna evidenca.
 • Urejen prikaz dopustov zaposlenih iz podrejenih enot v koledarju vseh odsotnosti. Umaknjen dostop do podrobnosti dopustov v primeru potrjevanja drugih odsotnosti.
2022.11.001
 • Omogočen vnos dogodkov (ur) za več dni hkrati.
 • Dopolnitve v sklopu Prijava odsotnosti/Vrste odsotnosti - dodan drsnik, urejena izbira zaposlenih ter prikaz izbranih zaposlenih v primeru pomika med meseci.
2022.10.002
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočeno je aktiviranje prepovedi spreminjanja sistemskega časa prisotnosti.
 • Prijava odsotnosti
  • Pri prijavi odsotnosti Izredni dopust je omogočena izbira razloga za izredni dopust. Pogoj je, da so razlogi za izredni dopust vneseni v šifrant Razlogov za izredni dopust v Kadrovski evidenci.
 • Kadrovska dokumentacija
  • Omogočeno je pošiljanje maila-a z obvestilom o vloženem dokumentu v mojINFO.


 • Splošno
  • V nastavitvah računa operaterja je omogočena izbira jezika. Trenutno je mogoče izbrati uporabo mojegaINFA v slovenskem, hrvaškem ali srbskem jeziku.
  • Dodana je povezava na spletno stran, kjer se nahajajo navodila za uporabo aplikacije mojINFO.
2022.09.001
 • Nadzorna plošča
  • Pripravljena nova kartica s podatki o potrjevanju odsotnosti (kartica je vidna samo operaterjem, ki potrjujejo odsotnosti)
 • Evidenca prisotnosti
  • Dodan stolpec s podatki o tekočem saldu ur na zavihku Mesečna evidenca.
  • Dodan prikaz opombe na zavihku Današnji dan
  • Onemogočeno spreminjanje meseca v primeru uporabe gumbov Prejšnji dan ali Naslednji dan. 
 • Prijava odsotnosti
  • Pripravljen koledar s podatki o vseh odsotnostih skupine.
  • Pripravljena preglednica za potrjevanje odsotnosti.
  • Omogočen neposredni vnos potrjene odsotnosti s strani vodje.

2022.08.001
 • Dashboard
  • Pripravljene kartice z najpogostejšimi funkcionalnostmi. 
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen hitri vnos dogodkov s trenutnim časom.
  • Urejen prikaz naziva dogodka v preglednici. 
  • Omogočen enostavnejši prehod na pretekli ali naslednji dan.
 • Prijava odsotnosti
  • Omogočen prikaz samo tistih vrst odsotnosti, ki se potrjujejo.
  • Dopolnjen prikaz podatkov o preostalem dopustu.
 • Kadrovska dokumentacija
  • Urejen predogled kadrovskih dokumentov.
  • Omogočeno nalaganje dokumentov v personalno mapo zaposlenega.
2022.07.001
 • Urejeno razvrščanje dogodkov glede na naziv dogodka, namesto glede na šifro.
 • Urejen prikaz opombe v elektronski pošti s prijavo odsotnosti.
 • Omogočena uporaba gesla zaposlenega v pripomočku za pripravo spletnih operaterjev.
2022.06.001
 • Odpravljena je težava pri vpisu dogodka, v primeru, ko v nastavitvah evidence prisotnosti ni izbrana nastavitev za upoštevanje lokacij.
2022.02.001
 • Odpravljena je težava pri potrjevanju dopustov preko mail-a.
 • Dodan je pogoj številke šifranta, v primeru, ko je zaposleni dodan na dveh nazivih in v enem nazivu ni nastavljene organizacijske strukture podjetja.
2022.01.001
 • Omogočeno je predlaganje lokacij, ki so na zaposlenem označene kot privzete.
 • Odpravljena je težava pri zapisu predvidenih in dejanskih ur na posameznem dnevu.
2021.16.001
 • Urejeno je potrjevanje odsotnosti preko elektronske pošte.
 • Urejena je izbira števila ur pri prijavi koriščenja ur.
 • Dodana je kontrola za obvezni vnos časa začetka dogodka
2021.15.001
 • Odpravljena je težava pri vrivanju dogodka med že dva obstoječa dogodka.
 • Dodana je funkcionalnost pozabljenega gesla.
2021.14.001
 • Pri dodajanju dogodka je urejeno predlaganje zapisa v obliki hh:mm:ss.
2021.13.001
 • Evidenca prisotnosti
  • Odpravljena težava pri zapisu prisotnosti za uporabnike z uporabniškim imenom daljšim od 20 znakov.
2021.12.001
 • Prenovljen prikaz podatkov koriščenja ur in dopusta.

2021.01.001


V tem prispevku