Verzija 2022.10.004

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi - Urejena priprava izkazov za primere izračunov izkazov ločeno po vseh vrstah analitik.

PRAC Prejeti računi

  • Dopolnjeno je polnjenje statusov v preglednici računov in sicer se statusa Račun za blago in Račun za odvisni strošek osvežita takoj, ko naredimo povezavo na dokument nabave.

web.API

  • Na metodah AddItems in ModifyItems v requestu umaknjena kontrola obveznosti elementa FastCode.

 

V tem prispevku