Nove vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v JS

V UL RS št. 136/22, z dne 25.10.2022 je bil objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. MJU je dne 28.10.2022 pripravilo dodatna pojasnila glede sprejetih ukrepov za javne uslužbence. 

V UL RS št. 139/22, z dne 02.11.2022 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v Javnem sektorju (ZSPJS-AA) z novimi vrednostmi plačnih razredov, ki se uporabljajo do 31.03.2023


Svetujemo vam, da imate pred obračunom plače za mesec oktober nameščeno verzijo iCentra 2022.15.001 ali novejšo!!!


Uvoz zneskov plačnih razredih

Na spodnji povezavi se nahaja dostop do datoteke KERazredPlacilni.txt.

kerazredplacilni.txt

Vsebino priponke shranite na računalnik na naslednji način: Z desnim klikom na miški kliknete na povezavo in odpre se vam izbirni meni. Izberete Shrani povezavo kot in izberete ciljno mapo, kamor se vam bo datoteka shranila.

Imena datoteke kerazredplacilni ne spreminjate. Shranite.

 

Postopek uvoza vsebine datoteke v program OPZ:

Šifranti…Ostali šifranti…Plačni razredi…odprejo se plačni razredi, ki jih uporabljate za izračun plač. Kliknete na ikono za UVOZ.  

Pri podatku uvozna datoteka na rumeni mapi izberete pot, kamor ste   shranili datoteko. POMEMBNO je, da za uvoz plačnih razredov izberete datoteko  KERazredPlacilni.txt.  Konverzija iz – pustite kar vam program predlaga, Način prenosa – izberite Dodajanje in popravljanje zapisov in Potrdite.

Tako se bodo uvozili podatki o zneskih plačnih razredov, katere boste potrebovali pri izračunu plače.

V tem prispevku