Meni obračun

Podatki na preglednici obračunov

V preglednici obračunov imamo možnost prikaza več različnih stolpcev. Za dodajanje in odstranjevanje odvečnih stolpcev na prikazu enostavno kliknemo na desni gumb miške in v ponujenem ukazu izberemo drugo možnost Izbira stolpcev.

Ponudi se nam tabela vseh polj, ki so na voljo za prikaz. Izberemo želen stolpec in ga s pomočjo sredinskih ukazov premikamo iz leve strani (Polja, ki so na voljo) na desno stran (Izbrana polja), torej polja, ki se prikazujejo in obratno.


Če pa v meniju izberemo Privzeto nastavitev, se nam polja v razpredelnici prikažejo v privzeti obliki programa, ki jih pa seveda po lastnih željah in potrebah prerazporedimo.

Desni klik na preglednici obračunov

Z uporabo desnega klika na miški se nam odpre meni v katerem imamo tudi gumbe Zakleni, Odkleni, oziroma Posodobi podatke za knjiženje, Omogoči ponovno pripravo vknjižb ter Osveži status Knjiženo SPR.


Posodobi podatke za knjiženje omogoča posodobitev podatkov o kontih prihodkov, evidenčnih kontih, kontih za doplačila in analitik na obračunanih storitvah iz šifranta storitev, nato iz skupine oddelka in enot, brez da bi morali ponavljati zaključek obračuna.
Omogoči ponovno pripravo vknjižb omogoča ponovno knjiženje že knjiženega obračuna v DK in DDVN, če imamo urejeno direktno povezavo z DK. Pred tem je potrebno že knjižene vknjižbe v DK in DDVN ustrezno urediti.

Na dnu ekrana v preglednici obračunov, so v spodnji vrstici še vedno gumbi Priprava, Saldo obresti, Storitve, Zaključek, Pregled, Tisk/Osnutki, Izstavitev, ki se aktivirajo glede na to, katere obdelave so dopustne za določen obračun.

 

V tem prispevku